В края на обучението участниците ще могат да:

• Обяснят дефинициите, терминологията и историята на различията
• Опишат значението на стереотипите, предубежденията, как те се развиват и причините за личните им перспективи
• Изброят стратегии за окуражаване на различията на работното място и в обществото.
• Използват умения за активни слушане за да приемат съобщения изпратени от разнообразна група хора, както и да придобият техники за ефективно задаване на въпроси и уверено комуникиране
• Разберат значението на езика на тялото и ролята му при междуличностните комуникации.
• Определят начини за окуражаване на различията на работното място и обезкуражаване на дискриминацията, както и предотвратяването й.
• Разберат и реагират на лични оплаквания, както и да изготвят система за подкрепа, с цел управление на процеса по решаване на възникналите проблеми
• Изброят стъпките, които един мениджър следва да предприеме за да запише едно оплакване, да анализира ситуацията и да предприеме необходимите действия за разрешаване на проблема.

 

Основни теми на програмата:


Различия работно място Артър Адамс Workplace Differences Arthur Adams

Различия работно място Артър Адамс Workplace Differences Arthur Adams

Регистрирай се сега!