Добре дошли на обучението на тема Умения за фасилитиране. Фасилитирането е споменавано като нова функция на мениджмънта. Фокусирайки се върху безпристрастието и превръщането на вземането на едно решение в лесна задача, фасилитирането може да доведе до по-добри решения като цяло за организацията. Това обучение ще изясни понятието фасилитиране, както и някои от методите за фасилитиране на малки срещи.

 

В края на обучението участниците ще:

• Дефинират понятието фасилитирам и определят целта му, както и ползите му.
• Изяснят за себе си ролята на фасилитатора и какъв следва да е фокусът му.
• Правят разлика между процес и идея в контекста на групови дискусии.
• Познават триковете и съветите за подготовка за фасилитиране
• Идентифицират ролята на фасилитатора на всеки един от етапите на развитие на един екип, дадени от модела на Тъкман и Дженсън
• Познават начините, чрез които един фасилитатор може да помогне на група хора за достигане до консенсус: чрез насърчаване на участие до избор на решение
• Осигурят насоки за справяне с разцеплението на групи, нефункционалността и трудните хора в тези групи.
• Дефинират понятието намесване, кога е необходимо такова и как се прилага.

 

Основни теми на програмата:


Facilitating Skills Arthur Adams Умения Фасилитиране Артър Адамс

Facilitating Skills Arthur Adams Умения Фасилитиране Артър Адамс

Регистрирай се сега!