Професионалисти с опит по-малко от две години в подбор и селекция, включително новоназначени специалисти Човешки ресурси, или такива без формално ЧР образование, занимаващи се активно с процеса по подбор и интервюиране на кандидати за работа, както и със създаване на програми за въвеждане на нови служители.

Мениджъри на средно ниво от всички други функции, на които им се налага да подбират, интервюират и назначават служители като част от служебните им задължения и се стремят да отсеят хора с потенциал сред кандидатите.

Супервайзъри и лидери на екипи, които самостоятелно избират преките си подчинени и трябва да притежават умения за организиране на процеса на подбор, познания по оценката и селекцията на кандидатите, и отговарят за първоначалното обучение и въвеждане в работния процес.

 

Ще научите:

Как да подбирате хора по-най-ефикасен и успешен начин

Кои са предизвикателствата при подбора на служители в настоящата икономическа обстановка и как да се справим с тях

Да привличате талантите посредством иновативни източници на подбор

Да усвоите методика на филтриране по телефона и по документи на неподходящите кандидати

Как да проведете наистина ефективно интервю, от подготовката, през различните техники на задаване на въпроси и оценка на отговорите до дейностите след срещата

Как да избегнете попадането в капани, да проникнете зад социално очакваните отговори и да отсеете некоректните отговори

Ще упражните техники на интервюиране

Да създавате програма за въвеждане на нов служител, от представянето до реалното интегриране на служителя в екипа

 

Основни теми на програмата:


Selection Staff Interview Skills Arthur Adams Умения подбор интервю селекция персонал Артър Адамс

Selection Staff Interview Skills Arthur Adams Умения подбор интервю селекция персонал Артър Адамс

Регистрирай се сега!

 

Икономическата нестабилност и отражението й в подбора на персонал

Оценка на съществуващия ресурс от компетентни специалисти и очакваните тенденции

Очаквания на служителите. Лоялност и отговорност

Основни принципи на кампанията по подбор на персонал. Процедури за провеждане на професионален подбор

Начини на подбор в съответствие с позицията, нивото, индустрията. Активни и реактивни подходи. Съвременни начини: социални мрежи, интернет. Аутсорсинг

Подготовка за интервю. Етапи. Изготвяне на обява. Документална работа с длъжностната характеристика и автобиографията.

Законодателни аспекти на процеса. Опазване на информацията. Въпроси, които можем и които не можем да задаваме. Как да обсъждаме дупки в биографията и причини за напускане.

Техники за интервюиране. Баланс между въпроси и отговори. Лице в лице. Език на тялото. По телефона. Говорни сигнали. Писмен контакт. Активно слушане.

Последващи интервюта

Документация по процеса на подбор и селекция. Обработка на получената инфромация и минимизиране на субективната грешка

Критерии за оценка на кандидатите. Създаване на система за оценка на резултатите от интервютата с тегловни коефициенти. Проверка на верността на данните за кандидата

Тестове. Създаване на система от тестове за оценка. Има ли тестове подходящи за всяка позиция? Надеждност на резултатите

Вземане на решение за наемане. Въвличане на други фактори в организацията.
Информиране на кандидата, срокове. Гаранции

Въвеждане на служители. Професионална ориентация и адаптация. Обучение на новоназначен персонал

Ролята на прекия ръководител като коуч. Менторство. Включване на други колеги и отдели

Въвеждане при преминаване към нова длъжност