Добре дошли в обучението по Бизнес кореспонденция. Писмената форма е един от най-често използваните методи за комуникиране, но и източник на трудности за много хора. Това обучение има за цел да освежи основните правила при писмената кореспонденция, които са познати на участниците, но по една или друга причина са избледняли в съзнанието им.

Проучване сочи, че когато целите са обвързани с учене, това учене се случва много по-бързо и лесно. Имайки предвид това, целите на това обучение са следните:

 

В края на обучението участниците ще могат да:

  Следят внимателно за най-често срещани граматични и правописни особености в писмената бизнес кореспонденция и комуникация
  Припомнят основните правила около структурирането на изречения и параграфи.
  Използват познанията си за структуриране на дневен ред, електронни съобщения, бизнес писма, бизнес оферти и бизнес отчети.
  Решат какъв формат да използват за формулиране на дневен ред, електронни съобщения, бизнес писма, бизнес оферти и бизнес отчети, на базата на новонаучени техники и съвети.
  Решат как да напишат дневен ред, електронни съобщения, бизнес писма, бизнес оферти и бизнес отчети, на базата на новонаучени техники и съвети.
  Добият обща представа за това, какво представлява Заявление за оферта, Проект, Административно обобщение и Бизнес казус
  Определят значението на финалното четене, с цел коригиране на грешки и ще усвоят техники за това
  Определят значението на четенето от втори човек и ще разберат как това може да подобри писмените им умения
  Изброят насоки за принтиране и публкуване на писмена бизнес кореспонденция и комуникация

 

Основни теми на програмата:


Бизнес кореспонденция Артър Адамс Business Communication Arthur Adams

Бизнес кореспонденция Артър Адамс Business Communication Arthur Adams

Регистрирай се сега!