Добре дошли на обучението по Управление на промяната. Промяната е част от живота на всеки човек. Променят се технологиите, процесите, хората, идеите и методите, което влияе върху ежедневните ни ангажименти и начина по който живеем. Това обучение предлага на всеки един мениджър набор от техники за имплементиране на промените по възможно най-гладкия начин, както и за по-лесното приемане на тези промени. Обучението предоставя и възможност на участниците в него, да разберат как се имплементира една промяна и как се управляват реакциите, които следват тази промяна.

 

В края на обучението участниците ще могат да:• Изброят стъпките за подготовка на стратегия на промяната и на начините, чрез които тя ще бъде подкрепена.
• Обяснят индивидуалните мотивиращи фактори за въвеждането на една промяна.
• Използват петте измерения на модела ADKAR, за да разберат промените на лично ниво.
• Използват нужните компоненти за управление на промяната и планиране на комуникацията й, както и да идентифицират стратегии за имплементиране на промените.
• Използват стратегии за събиране на данни, адресиране на проблеми и притеснения, оценяване на опции и адаптиране към нововъведената посока на развитие
• Усвоят методи за водене на срещи за определяне на статуса по време на процес на промяна, както и за отпразнуването на успешно въведена промяна, споделянето на резултатите и ползите от нея.
• Опишат четирите етапа на Анкетна карта за оценяване. Нейната цел, както и примери за използването й в няколко казуса.
• Използват стратегии за обвързване на хората с промените, чрез използване на емоции и факти.
• Опишат значението на гъвкавото поведение по време на промени и да опишат стратегии, чрез които мениджърите и хората, преминаващи през период на промени биха могли подобрят уменията си да бъда гъвкави.
• Опишат значението на приспособимостта по време на промяна и да демонстрират методи, чрез които мениджърите и хората, преминаващи през период на промени биха могли да подобрят уменията си за адаптивност.

 

Основни теми на програмата:


Managing Change Arthur Adams Управление Промяната Артър Адамс

Managing Change Arthur Adams Управление Промяната Артър Адамс

Регистрирай се сега!