За всички, които трябва да придобият умения за създаване и представяне на въздействаща презентация пред клиенти, колеги, директорски бордове, медии и друга аудитория. Как да изнасяте ефективни и убедителни презентации е много важно умение за съвременния мениджър и необходимо условие за израстване в кариерата на всички равнища в успешната компания.

 

Този тренинг ще ви помогне да:
– подготвяте въздействаща и убедителна презентация.
– да сподхождате професионално към подготовката и стиловете на презентация
– разберете въздействието на вашият глас и език на тялото върху аудиторията.
– се справяте с въпроси от аудиторията и да ги обсъждате убедително.

 
 

Основни теми на програмата:


Умения презентиране Артър Адамс Presentation Skills Arthur Adams

Умения презентиране Артър Адамс Presentation Skills Arthur Adams

Регистрирай се сега!

 • Въведение в курса

  – Как да създадем силна въздействаща презентация?
  – Проблеми и техните решения по време на презентация

 • Умения за подготовка на материалите за презентация

  – Определяне на цел и съдържание
  – Избор и подбор на материали
  – Подреждане на основните точки
  – Скициране на съдържанието и използване на бележки
  – Анализ на аудиторията

 • Личен стил и навици

  – Език на тялото
  – Въздействие с глас
  – Поддържане на визуален контакт
  – Съпътстващи материали
  – Начало на презентацията
  – Как да продадете идеите си и да бъдете убедителни

 • План за действие

  – Въпроси и отговори
  – Справяне с негативни настроения
  – Изказване без предварителна подготовка
  – План на презентация
  – Списък с всичко необходимо за презентацията

 • Структура на презентация

  Въведение
  – Ключови моменти
  – Стандартно и нестандартно въведение
  Изложение
  – Принципно структуриране
  – Тройният принцип
  Заключение
  – Ключови моменти; енергизиране на аудиториятa

 • Въздействаща презентация, когато се сблъскаме с негативна аудитория

  – Как да се подготвим
  – Как да парираме враждебност
  – Как да се справяме по теми,по които не сме подготвени
  – Как да се справяме с несериозно отношение
  – Как да реагираме при форсмажорни обстоятелства

 • Сценична треска

  – Справяне със стрес и нервно напрежение
  – Правила за справяне с напрежението и стреса преди, по време и след презентация

 • 5 съставки на силно въздействаща презентация

  – Въвличане на аудиторията
  – Методът “ваксинация”
  – Подходът “общ знаменател”
  – Продажбени методи при презентацията
  – Техники да накараме аудиторията да запомни максимално от чутото