Тази програма е насочена към нови мениджъри, лидери на екипи и супервайзъри!
Предлага се съвременен прочит на функциите на мениджмънта, както и на методите, с които се изграждат хора в рамките на система за кариерно развитие.

 

Това обучение ще ви помогне да:
– усвоите съвременни методи за ефективно управление на хората във вашия екип;
– намерите баланс между мениджърски способности и лидерски способности;
– изградите себе си като лидер и да помогнете на другите да разкрият лидерските си качества;
– създадете среда на позитивизъм и творчество сред колегите и подчинените си;
– усвоите съвременни методи за ефективно изграждане на хората във вашата организация;
– научите какви са формите за прилагане на менторство;
– създадете критерии за оценка на хората подходящи за подлагане на менторство, както и изисквания към менторите;
– придобиете ясна представа за възможностите на коучинга;
– научите как да създадете среда на ентусиазъм, мотивираност и увереност у служителите.
– вземате мениджърски решения

 

Основни теми на програмата:


Management Skills Arthur Adams Мениджърски умения Артър Адамс

Management Skills Arthur Adams Мениджърски умения Артър Адамс

 

Регистрирай се сега!

 • Мениджър и Лидер. Функции на мениджмънта.

  – Способности и умения в 21 век – Функциите на мениджмънта – какво работи при съвременния мениджмънт – Компетенции, задължителни за успешен мениджмънт. Мотивация

 • Целеполагане. Оценка на целите

  – Разлика между цел и задача – основен «препъни-камък» в отношенията между мениджъра и подчинения – Характеристики на целите. Задаване на SMART цели. – Подходът КИСРС при създаване на цели.Оценка на целите.

 • Поставяне на задачи

  – Изисквания при поставянето на задачи. – Начин, време и място при поставянето на задачи. – Подготовка за поставяни на задачи. Практически примери.

 • Делегиране – висшата форма на целеполагането

  – Причини и поводи за делегиране? Кога може и кога не бива да се делегира – Какво се делегира – тест за мениджъри с потенциал – Подготовка за делегиране – пренебрегването й унищожава ефекта – Правила за делегиране

 • Мониторинг и контрол

  – Управление чрез контрол – къде най-често грешим на практика? – Алгоритъм на контрола. – Инструменти на контрола – Изисквания към контролиращия и начини за съвместен подход

 •