Добре дошли на обучението по „Асертивност и самоувереност. Манипулация и контраманипулация“. Асертивността и самоувереността представляват важни, междуличностни техники за комуникация, които могат да бъдат научени и практикувани. Това обучение ще ви предостави възможността да се запознаете със съвети, техники и възможности да изпробвате собствените си умения в тази област.
 

Проучване сочи, че когато целите са обвързани с учене, това учене се случва много по-бързо и лесно. Имайки предвид това вижте какво ще можете в края на обучението…

• Дефинирате асертивността и самоувереността, както и да опишете четирите стила на комуникиране.
• Опишете характеристиките на негативното мислене и как бихме могли да се измъкнем от негативните мисли
• Опишете разликите между слушането и чуването, осъзнаете важността на езика на тялото и уменията за задаване на въпрос
• Дефинирате значението на това да поставяме цели, като и да поставяте цели от типа „SMART” с цел постигане на асертивно поведение.
• Използвате методи за определяне на себестойността ви, и ще придобиете методи, чрез които да говорите позитивно за себе си
• Изброите основните причини, защо външният вид и езикът на тялото са основни за първото впечатление
• Практикувате изпращането на позитивни сигнали чрез посланията си, като използвате в тях местоимението „Аз”
• Използвате модела „STAR”, за да изградите успешно случая си по време на презентирането му
• Изградите разбирателство чрез асертивни техники за демонстриране на несъгласие, или чрез достигане до консенсус
• Използвате стратегии за постигане на положителни резултати в следствие на трудни междуличностни ситуации.

 

Основни теми на програмата:


Асертивност Самоувереност Артър Адамс Assertiveness Self-confidence Arthur Adams

Асертивност Самоувереност Артър Адамс Assertiveness Self-confidence Arthur Adams

Регистрирай се сега!