Добре дошли на обучението КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ. Всеки от нас е срещал онзи тип хора, които са динамични, харизматични и просто знаят как да подходят към другите, така че да бъдат запомнени. Това обучение ще помогне на участниците в него да се превърнат именно в такива незабравими хора, чрез умения за комуникиране, техники за преговаряне, съвети за това, как да направим впечатление и как да започваме разговори.

Проучване сочи, че когато целите са обвързани с учене, това учене се случва много по-бързо и лесно. Имайки предвид това, целите на това обучение са следните:

В края на обучението участниците ще:

•Разберат разликите между чуване и слушане
•Придобият нови умения за вербална комуникация и задаване на въпроси, с цел контролиране на дадена ситуация.
•Разберат какво е невербална комуникация и как тя би могла да подсили междуличностните отношения
•Познават умения, нужни за започване на разговор, продължаването на такъв и довеждането му до по-задълбочени нива.
•Познават начини за постигане на внушително представяне, запомняне на имена и справяне със ситуации, когато не помните дадено име.
•Разберат как обръщането към отсрещната страна, изграждането на връзка с нея и стигането до договаряне, без сваляне на гарда, може да подобри уменията за влияние върху хората, с които комуникират.
•Разберат как използването на факти и емоции може да спечели хора на тяхна страна
•Познават начини за конструктивно споделяне на емоции.
•Научат някой хотрости около подготвянето на преговори, започването на такива, договарянето по тях и приключването им.
•Научат трикове за създаване на добро първо впечатление, оценка на дадена ситуация и начини за това, как да са разпалени без да са оставят негативно усещане у събеседника.

 

Основни теми на програмата:


 

 

Ефективна комуникация Артър Адамс Effective Communication Arthur Adams

Ефективна комуникация Артър Адамс Effective Communication Arthur Adams

 

Регистрирай се сега!