Нашите програми за сплотяване на екипи и развиване на лидерски умения са наситени с весело настроение и приятни емоции, в които е необходимо много добро разбирателство в групата, бързо и точно вземане на решения и взаимопомощ.

За малки и големи екипи от всички бизнес сфери.

 

– Обученията са изцяло интерактивни с фокус върху игровите елементи.
– Създават се предпоставки за подобряване на взаимовръзката между отделните участници, което дава отражение на по-късен етап върху отношенията в екипа.
– Екипът обучаващи използва богат професионален опит, за да създаде атмосфера на съпреживяване и творчество, за формиране на ефективни екипни взаимодействия и комуникация във фирмата.
– Възможност за обективна оценка на всеки участник, включващ психологически профил и препоръки за нуждите от обучение и развитие.

 

Основни теми на програмата:


Team Building Arthur Adams Тим Билдинг Артър Адамс

Team Building Arthur Adams Тим Билдинг Артър Адамс

– Взаимно опознаване и изграждане на доверие между членовете на екипа.
– Ясно и оптимално разпределение на ролите в екипа.
– Ефективни групови процеси на вземане на решение.
– Споделена визия и съгласуваност между лични и корпоративни цели.
– Развиване на умения за водене на преговори.
– Открита и ползотворна комуникация.
– Преодоляване на напрежението в екипа.
– Диагностика на проблеми.
– Разрешаване на конфликти.
– Неформално общуване на членовете на екипа.
– Съпричастност и мотивация на служителите.