Ефективността на една организация зависи най-вече от качеството на колектива. Добра колективна работа означава позиция на интелигентност и екипност. Ефективните мениджъри трябва да могат да управляват своите екипи така, че да реагират гъвкаво и творчески на предизвикателствата на всяка ситуация. В основата на този процес е разбирането на съвременните мотивационни практики и творческото им прилагане в зависимост от нуждите и зрелостта на екипа.Програмата е подходяща както за мениджъри от средно ниво, така и за всеки ръководител, който желае да повиши мотивацията на екипа си или да усъвършенства своя стил на управление.

 

Това обучение ще ви помогне да:
– Придобиете и усъвършенствате умения за ръководене на екип;
– Изградите ефективен търговски екип;
– Помагате на членовете на екипа да работят координирано и ефективно;
– Постигате целите си чрез лоялност, доверие и мотивация;
– ce cправяте с проблемите в екипа;

 
Създаване търговски екип мотивационни практики Артър Адамс Creating trade teams motivational practice Arthur Adams

Създаване търговски екип мотивационни практики Артър Адамс Creating trade teams motivational practice Arthur Adams