– Повишаване на ефективността на покупките в организацията;
– Подобряване на работата по избор на доставчици;
– Подобряване на работата по задържане на добрите доставчици;
– Подобряване на работата по оценяване на доставчиците;
– Запознаване с добри практики по управление на взаимоотношенията с доставчиците.

 

Основни теми на програмата:


Managing Deliveries Arthur Adams Управление на взаимоотношенията с доставчици Артър Адамс

Managing Deliveries Arthur Adams Управление на взаимоотношенията с доставчици Артър Адамс

 

– Какво представлява логистиката?
– Как се променят възгледите за логистиката с промените, настъпващи в световната икономика?
– Защо е важна веригата за създаване на ценност?
– Кои са важните неща при покупките на организационните клиенти?
– Защо е важно да знаем кой от компанията участва в процеса на купуване?
– Как да откриваме потенциални доставчици?
– Как да проучваме потенциални доставчици?
– Кои са основните измерения, по които да оценяваме доставчиците?
– Какви методи могат да се използват при оценяване на доставчиците?
– Как да прилагаме методите за оценка на доставчиците?
– Какъв доставчик да изберем – регионален, национален или глобален?
– Какви са взаимоотношенията с нашите доставчици?
– Каква система за покупки да изберем – централизирана или децентрализирана?
– Примери за добри практики при организиране на покупките в различни компании.