За всички, които желаят да овладеят принципите на комуникация, както в индивидуален, така и във вътрешно-организационен план и чийто задължения изискват ефективно използване на умения за водене на преговори както вън така и вътре в организацията: генерални мениджъри, търговски мениджъри, комуникационни специалисти, мениджъри и експерти човешки ресурси и други
Програмата запознава с основните стилове на комуникация, как да ги разпознаваме и как да се адаптираме към тях с цел да установим максимално ефективен контакт. Предоставят се техники за блокиране на опитите за манипулация и опасността да бъдем използвани.
Придобитите умения могат да се използват както в професионален, така и в личен план

 

Това обучение ще ви помогне да:
– се запознаят с процеса на комуникация вътре в организацията;
– придобият задълбочени познания, относно техниките на водене на преговори с вътрешни клиенти/колеги;
– се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на преговори;
– преодоляват външните опити да бъдат манипулирани;
– да разбират скрития смисъл на думите;
– да разбират кога ги лъжат;
– прилагат успешно на практика придобитите умения и знания;
– задават въпроси, които ще бъдат чути;
– постигат успех с умението си да слушат;
– представят себе си в благоприятна светлина.

 

Основни теми на програмата:


Communication Skills Competitive Environment Arthur Adams Комуникационни умения в конкурентна бизнес среда Артър Адамс

Communication Skills Competitive Environment Arthur Adams Комуникационни умения в конкурентна бизнес среда Артър Адамс

 • Комуникационен процес

  Информационна теория
  Теорията за океана на комуникацията и айсберга
  Кодиране и декодиране на информацията
  “Какво виждате на картинката” – упражнение по филтриране
  Ефективност на комуникацията – установяване и измерване

 • Невербална комуникация и сигнали

  Канали на комуникацията
  Поведенчески сигнали
  Ръкостискане – стилове и как да ги тълкуваме
  Жестове за бариери
  Знаци за интерес
  Знаци за лъжа

 • Стилове на комуникация

  Типове насочен към задачите
  Типове насочени към хората
  Разпознаване на типовете и подход към всеки от тях

 • Типове «трудни» характери

  Агресивен тип и справяне с него
  Ригиден тип и справяне с него
  Подозрителен и справяне с него
  Свръхемоционален и справяне с него

 • Типове манипулации и съответните типове характери

  Агресивен тип и справяне с него
  Ригиден тип и справяне с него
  Подозрителен и справяне с него
  Свръхемоционален и справяне с него

 • Манипулацията

  Форми на манипулацията
  Разпознаване
  Тактики за посрещане на манипулацията
  Практически подходи за справяне с манипулацията
  Преодоляване на ефекта от манипулациите

 • Инструментариум на комуникацията

  Наративност и интерактивност
  Подготовка за ефективна комуникация
  Стратегия за водене на комуникация
  Разпознаване на манипулацията
  Практически подходи за справяне с манипулацията
  Преодоляване на ефекта от манипулациите