Тази програма е насочена към управители на организации и търговски фирми, ръководители на отдели и екипи и всички, които желаят да се запознаят с най-съвременните тенденции в разбирането за същността на лидерството и научат ефективни методи за управлението на хората.

 

Това обучение ще ви помогне да:
– усвоите съвременни методи за ефективно управление на хората във вашата организация;
– изградите себе си като лидер и да помогнете на другите да разкрият лидерските си качества;
– увеличите конкурентно си предимство пред останалите мениджъри

 

Основни теми на програмата:


Assertiveness Self Confidence Arthur Adams Асертивност и отстояване на позиции Артър Адамс

Assertiveness Self Confidence Arthur Adams Асертивност и отстояване на позиции Артър Адамс

 • Асертивност и отстояване на позиции

  Същност на асертивност (отстояващо/налагащо поведение).
  Модели на поведение и оценката им в светлината на асертивността
  Техники за асертивно поведение
  Практически съвети за налагане на позиция във различна среда – от враждебна до пасивна

 • Поведенчески подход към комуникацията

  ”Джо-хари” прозорец
  Локализация на контрола
  Примери за уязвими позиции и начини за отстояване
  Примери за оказване на натиск и отстояване.

 • Лидер или не?

  Дефиниции за лидерство. Какъв тип лидер сте?
  Теории за лидерството
  Кои са чертите на успешните лидери? Защо невинаги лидерите стават добри мениджъри?
  Лидерски стилове.
  Как да развием лидерските си способности?

 • Стратегия по изграждане на асертивен подход към действителността

  Успешните житейски и управленски решения. Кое отличава лидера от останалите хора?
  Управление на процеса по намираме правилните решения
  Методи за екипна работа – лидерски практики в мениджмънта!
  Успешно прилагане на методите в практиката – няколко „малки“ тайни.

 • Стилове на комуникация

  – Типове насочен към задачите
  – Типове насочени към хората
  – Разпознаване на типовете и подход към всеки от тях

 • Типове манипулации и съответните типове характери

  Агресивен тип и справяне с него
  Ригиден тип и справяне с него
  Подозрителен и справяне с него
  Свръхемоционален и справяне с него

 • Манипулацията

  – Форми на манипулацията
  – Разпознаване
  – Тактики за посрещане на манипулацията
  – Практически подходи за справяне с манипулацията
  – Преодоляване на ефекта от манипулациите