Тази програма е насочена към управители на организации и търговски фирми, ръководители на отдели и екипи и всички, които желаят да се запознаят с менторството и коучинга – две малко познати понятия за може би най-ефективните форми за развитие на талантливите хора с потенциал. Предоставят се примери от успешно въвеждане на системи за менторство в България и чужди фирми. Дават се препоръки за изграждане на системи за кариерно развитие.

 

Това обучение ще ви помогне да:
– усвоите съвременни методи за ефективно изграждане на хората във вашата организация;
– научите какви са формите за прилагане на менторство;
– създадете критерии за оценка на хората подходящи за подлагане на менторство, както и изисквания към менторите;
– придобиете ясна представа за възможностите на коучинга;
– изучите и упражните техники за коучинг, които могат да се провеждат при всякакви условия;
– научите как да създадете среда на ентусиазъм, мотивираност и увереност у служителите.

 

Основни теми на програмата:


Managing Talent Arthur Adams Управление на таланта Артър Адамс

Managing Talent Arthur Adams Управление на таланта Артър Адамс

 • Менторство

  – Дефиниции;
  – Кратък исторически преглед на успешното прилагане менторството.

 • Менторът

  – Изисквания към менторите, защо да си ментор е толкова трудно?
  – Обучение за ментори

 • Служителите, които ще имат ментор

  – Кой да, а кой не? Изисквания към служителя:
  – Очаквания на служителя;
  – Преодоляване на вътрешната съпротива.

 • Инструментариум на ментора

  – Фиксиран;
  – Спонтанен;
  – Мотиватори;
  – Измерители на успеха (KPI)

 • Фази на менторството

  – Фаза на доверието;
  – Фаза на ефективната работа;
  – Фаза на разрива;
  – Фаза на последваща работа.

 • Менторски системи

  – В спорта;
  – В здравеопазването;
  – В образованието;
  – В съвременния мениджмънт.

 • Стъпаловидна система за менторство

  – Предпоставки –отношение на висшия мениджмънт;
  – Възприемане на менторите от екипа
  – Подводни камъни;
  – Времетрене и фази;
  – Мониторинг на ефективността от менторската програма;
  – Планирани и очаквани резултати.

 • Коучинг

  – Дефиниции, различен поглед – като подход или като методика;
  – Различно от психоанализата и други психологични науки;
  – Същност и възможности за прилагане.

 • Принципи на коучинга

  – Изисквания към коучинг-консултантите;
  – Методика за прилагане;
  – Значимост и форми на предварителната подготовка
  – Измерване на ефективността от процеса.

 • Приложение на коучинга

  – В консултантския бизнес;
  – В съвременната организация;
  – Между колеги;
  – С подчинен.

 • Предизвикателства пред коучинга

  – Труден метод – изисква овладяване;
  – Особености при вътрешно-фирменото прилагане – „поглед отстрани”
  – Огромно бъдеще, но и големи отговорности.