Тази програма е насочена към мениджъри и специалисти човешки ресурси, управители на организации и търговски фирми, ръководители на екипи и всички, които желаят да се запознаят с най-съвременните тенденции в подбора на персонал, особеностите на българския трудов пазар и научат ефективни методи за подбор, интервюиране и оценка на кандидати за работа. Особено внимание се отделя на идентифицирането и задържането на талантите – хората с потенциал в компанията.

 

Това обучение ще ви помогне да:
– усвоите съвременни методи за ефективен подбор
– придобиете умения за интервюиране и разкриване скритите качества на кандидата;
– да подпомогнете кандидатите си да разкрият ценните си качества;
– научите практически как да направите съпоставителни схеми за оценка на резултатите от интервютата с оглед избора на най-подходящия кандидат за позицията;
– създадете здрава основа за мотивация на служителите като им предоставите правилното въвеждане (и обучение) в работата
– създавате методики за оценка на талантите
– придобиете знания относно компенсаторните инструменти и системите за възнаграждение
– мотивирате и задържате хората с потенциал

 

Основни теми на програмата:


Staff Selection Managing Talent Arthur Adams Подбор Персонал Управление Талант Артър Адамс

Staff Selection Managing Talent Arthur Adams Подбор Персонал Управление Талант Артър Адамс

 • Планиране на персонала

  – Месечно, сезонно и годишно планиране на персонала
  – Бюджетиране на персонала
  – Координация планирането на персонала с другите отдели

 • Набиране на персонал

  – Оценка потребностите от набиране на персонал
  – Създаване на критерии за работните позиции
  – Длъжностни характеристики

 • Подбор на персонал

  – Критерии за оценка на кандидатите
  – Създаване на претеглени оценъчни системи

 • Методи на подбор – предимства и недостатъци

  – Вътрешен подбор
  – Външен подбор
  – Подбор чрез посредник
  – «Хед-хънтинг»

 • Интервюто

  – Подготовка на интервю
  – Принципи на протичане на интервюто

 • Формули за провеждане на интервю

  – Брой участници
  – Типове интервю
  – Стретегии
  – Съпътстващи дейности

 • Селекция на правилния кандидат

  – Методология за ефективен избор
  – Въвличане на външнифактори на избора

 • Назначаване на персонал

  – Необходими процедури
  – Необходими документи
  – Проблемни области

 • Въвеждане на персонал

  – Вътрешно-фирмени процедури
  – Въвеждащо обучение
  – Въвличане на организацията
  – Системи за менторство
  – Системи за мониторинг и контрол

 • Още по въвеждане на персонала

  – Професионална ориентация и адаптация на персонала
  – Обучение на персонала
  – Новоназначен служител
  – Преминаване към нова длъжност

 • Компенсаторни инструменти

  – Структура на заплатата
  – Бонуси и допълнителни възнаграждения
  – Спазване на закона и гъвкавост при възнагражденията
  – Парични санкции
  – Подводните камъни

 • Мотивация

  – Какво очаква днешният служител от своя работодател?
  – Мотивационни модели за българскит е условия
  – Материални и морални стимули
  – Самомотивация

 • Талантите - бъдещето на компанията

  – Идентифициране на талантите – методики
  – Програми за работа с таланти
  – Кариерно развитие на хората с потенциал
  – Опасности пред талантите
  – Опасности пред компанията с талантливи служители

 • Задържане на персонал

  – Мотивационни принципи
  – Системи за възнаграждение и допълнителни стимули
  – Кога кандидатите си тръгват след пробния период?