Програмата е адаптирана за управители на търговски вериги и обекти, търговски директори, мениджъри продажби, продуктови мениджъри, зонални мениджъри и търговски екипи, които желаят да усъвършенстват своите бизнес умения и да постигнат конкурентно преимущество и впечатляващи търговски резултати.

 

Това обучение ще ви помогне да:
– Получите основни знания и практически умения за управлението на търговския обект и търговския персонал;
– Развиете практически умения как да насочвате клиента към търговския обект, как да планирате интериора на магазина, как да подреждате продуктите в него;
– Усвоите творчески подходи за подготовка, организиране и следене на промоции.

 

Основни теми на програмата:


Shop Management Merchandizing Arthur Adams Мърчандайзинг и управление магазини Артър Адамс

Shop Management Merchandizing Arthur Adams Мърчандайзинг и управление магазини Артър Адамс

 • Управление на търговския обект

  – управление на персонала
  – организиране на пространството и увеличаване на продажбите
  – мотивация и контрол
  – провокиране на любопитството на клиентите
  – управление на верига магазини

 • Управление на търговски персонал

  – принципи на управление на търговския персонал
  – нуждата от умения за продажба и продуктови знания
  – индивидуална отговорност и колективна ангажираност
  – теорията за „сцената и актьорите“
  – системи за контрол.

 • Системи за насочване на клиентите

  – мишената „клиент“
  – влияние върху клиента
  – подход към магазина, табели, реклами, знаци
  – създаване на първо впечатление
  – практически примери и упражнения

 • Планиране на интериора на магазина

  – типове търговски обекти, тяхното групиране
  – видове покупки
  – местоположението на продуктите в магазина
  – студени и топли зони
  – поток на клиентите
  – естествено и предизвикано поведение
  – индивидуализация на интериора
  – упражнения и чертежи

 • Дизайн на магазина

  – създаване на планограми
  – обзавеждане на търговски обект
  – модулно зареждане на продуктите
  – осветление и атмосфера
  – визия
  – как да привлечем и задържим вниманието на клиента

 • Планограми

  – Метод правила за подреждане на продуктите
  – по групи или по производител?
  – принцип на вертикалната планограма
  – продуктови категории
  – брой лица на продуктите
  – методи за калкулация на потенциалната печалба
  – примери за успешни и неуспешни планограми

 • Реклама на магазина

  – необходимост от реклама на магазина
  – формиране на бюджет
  – медийна реклама (ТВ, радио, печат)
  – улична реклама
  – подвижна реклама
  – директен мейлинг
  – телефонен маркетинг

 • Реклами в магазина

  – собствена реклама
  – реклама на производителите
  – плакати, табелки, макети
  – билбордове, светещи кутии
  – колички, кошници, пазарски и опаковъчни торбички

 • Мърчандайзинг в търговски обекти

  – управление на мърчандайзинга
  – обвързване на мърчандайзинга с продажбите
  – мотивация и оценка на търговския екип
  – работа със собствени и външни мърчандайзери
  – срокове на годност (FIFO), ценови табелки, „дупки“, външен вид
  – допълнителни излагания и палетни зони
  – упражнения и чертежи

 • Промоции в търговския обект

  – типове промоции
  – подготовка, организиране и следене на промоции
  – изчисляване на количеството стока нужно да се зареди за промоционния период
  – работа с доставчиците
  – разпределение на отговорността по време на промоция
  – оценка на ефективността на промоцията
  – други събития в търговския обект: тържества, празници, спонсорства