Програмата е адаптирана за търговски директори, мениджъри продажби, продуктови мениджъри, зонални мениджъри и асистенти по маркетинг, които желаят да усъвършенстват своите бизнес умения и да постигнат конкурентно преимущество и впечатляващи маркетингови кампании.

 

Това обучение ще ви помогне да:
– Получите основни знания за ефективните маркетингови комуникации;
– Ще можете да дефинирате разликата между бранд маркетинга и търговския маркетинг
– Усвоите творчески подходи за подготовка, организиране и следене на промоции.

 

Основни теми на програмата:


Effective Marketing Communications Arthur Adams Ефективни Маркетингови Комуникации Артър Адамс

Effective Marketing Communications Arthur Adams Ефективни Маркетингови Комуникации Артър Адамс

 • Процес на достигане до пазара

  Идентифициране на нашите пазарни възможности.
  Пазарни проучвания. Определяне на обхвата на пазара.

 • Потребителско поведение

  Процес на вземане на решение за покупка.
  Демографски, психологични и социални фактори

 • Конкурентно предимство

  Дефиниране на конкурентно предимство. Създаване на «Уникално търговско предложение» (Unique Selling Proposition)
  Определяне на пазарната възможност
  Маркетингов микс
  4-те P на маркетинговия микс: продукт, цена, дистрибуция, комуникация.
  Още елементи на маркетинговия микс.

 • Продуктова стратегия

  Характеристики. Раззнообразие/продължаване на линията. Търговска марка и опаковка. Жизнен цикъл на продукта. Дизайн и развитие. Брандинг. Опаковки. Поддръжка

 • Ценова стратегия

  Фактори: разходи и себестойност, потребителско търсене, конкурентните цени.
  Избор на стратегия за ценообразуването. Ценови цели. Ценови намаления.

 • Комуникационна стратегия

  Комуникационен микс (Promotional mix):
  Лични продажби.
  Реклама.
  Промоции.
  Публичност (PR).
  Спонсорство

 • Новите тенденции в маркетинга

  ATL и BTL.
  Brand Marketing и Trade Marketing.
  Мърчандайзинг. POS/POP материали
  Интегрирани маркетингови комуникации

 • Промоции

  Видове промоции: потребителски, търговски, за стимулиране на продажбения канал.
  Цели на промоциите.
  Принципи на създаване на промоции.
  Взаимодействие с останалите елементи на интегрираните маркетингови комуникации.
  Отчитане на ефективността на промоциите.