CRM е най-новата успешна вълна в маркетинга. Учудващо е как професионални действия и похвати могат да увеличат значително печалбата, при това без скъпи инвестиции.

CRM означава УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА чрез:
– Задържане на клиентите и повишаване на тяхната лоялност;
– Кръстосани и допълнителни продажби;
– Намаляване разходите за обслужване.

Програмата е адаптирана за банкови и застрахователни мениджъри, управители на фирми, търговски и маркетинг мениджъри, предприемачи и собственици, професионалисти в областта на маркетинга и продажбите

NB: Програмата дава възможност за разработване на конкретна CRM програма за Вашата фирма и въвеждането й на практика.

 

Това обучение ще ви помогне да:
– Увеличите пазарния си дял
– Съкратите разходите
– Активно да привлечете нови „качествени“ клиенти
– Да задържите клиентите, от които печелите най-много
– Да печелите повече от досегашните клиенти

 

Основни теми на програмата:

Основни теми на програмата:


CRM Client Management Arthur Adams Управление Клиенти Артър Адамс

CRM Client Management Arthur Adams Управление Клиенти Артър Адамс

 • Какво представлява CRM?

  – Основни принципи
  – Управление на отношенията с клиентите (B2C)
  – Управление на отношенията с бизнес партньорите (B2B)

 • Основни етапи в CRM

  – Определяне на целевата аудитория
  – Управление търсенето на информация
  – Начални отношения
  – Опознаване
  – Развитие на отношенията
  – Решаване на възникващи проблеми
  – Възобновяване на отношенията с клиентите

 • 5 ключови елемента

  – CRM – стратегия
  – CRM – модели
  – CRM – инфраструктура
  – CRM – персонал
  – CRM – програма

 • CRM модели

  – Маркетинг на индивидуалния подход
  – Транспарантен маркетинг
  – Масов CRM
  – Продажби с посредници
  – Продажби без посредници
  – Web маркетинг

 • Потребители: перспективи за развитие

  – Изисквания и очаквания на клиентите
  – Вземане на решение за покупка
  – Брендинг и формиране на лоялност
  – Стандартни сценарии за CRM мероприятия

 • Оценка на резултатите от CRM

  – Колко ни струва CRM?
  – Възможности за таргетиране
  – Увеличаване обема на приходите
  – Намаляване на разходите
  – Стратегия на контрактите

 • Определяне целите на CRM

  – Десет ключови въпроса
  – Изследване политиката на компанията
  – Одит на контактите
  – Рационално използване на данните за клиентите
  – Подбор на клиентите
  – Провеждане на изследвания и моделиране на потребности

 • Задържане на потребителите и формиране на лоялност

  – Стратегическо значение на CRM
  – Принципи за привличане и задържане на клиентите
  – Влияние на фактора лоялност върху приходите и разходите
  – Управление на процеса за формиране и поддържане на лоялност
  – Етапи на стратегията

 • Методика и процес на управление на CRM

  – Организация работата на персонала
  – Подготовка и мотивация на служителите за прилагане на CRM
  – Адаптация на организационната структура
  – Цели и показатели за дейността
  – Апробиране методиката за работа
  – Оценка от клиентите

 • CRM технологии - настояще и бъдеще

  – Интернет и интранет
  – CRM и Call-център
  – Възможности за използване на e-mail
  – Електронни бази данни
  – Методика на директния отговор
  – Маркетинг на позволението
  – Мобилни услуги и кредитни карти