За търговци, които са в началото на кариерата си, за професионалисти с минимален опит в продажбите, които желаят да усъвършенстват своите бизнес умения и да се запознаят с ролята на продажбите, процесите на продажба на продукти и услуги и ролята на връзката с клиентите.

 

Това обучение ще ви помогне да:
– Получите основни знания и практически умения за осъществяването на успешни контакти с клиентите;
– Развиете практически умения за продажба и водене на продажбени преговори;
– Изградите базови умения за наблюдение, оценка и изводи относно клиентите.

 

Основни теми на програмата:


Phone Sales Arthur Adams Продажби телефона Артър Адамс

Phone Sales Arthur Adams Продажби телефона Артър Адамс

 • Основи на продажбения процес

  – Комуникационен процес и ефективни средства за предаване на информация
  – Характеристики, предимства и ползи на продуктите
  – Основни ситуации при продажба

 • Телефонната комуникация

  – Разликата между визуална и не-визуална комуникация
  – Най-често срещани проблеми при телефонна комуникация.
  – Звучене по телефона.
  – Влияение на позата на тялото върху гласа по време на разговор по телефона

 • Предварителна подготовка

  – Установяване на потенциалните клиенти
  – Методи за достигане до потенциалните клиенти
  – Разлики при уговаряне на среща на живо и по телефона
  – Основни правила при водене на разговор, подаване на информация, изслушване
  – Подготовка преди непосредственото свързване с клиента
  – Методи за повишаване на самоувереността и избягване на нервност при разговор по телефона

 • Структура на телефонния разговор

  – Преодоляване на препятствия при свързване. Откриване на нужния човек
  – Откриване на разговора по такъв начин, че да не ни затворят отсреща
  – Следване на предварителен план

 • “Златни правила” при провеждане на телефонни разговори

  – Задаване на въпроси и активно слушане (не само на отговорите)
  – Умение за учтиво прекъсване
  – Как да бъдем учтиви, но настойчиви спрямо клиентите по телефона.
  – Умението да водим записки

 • Продажбено представяне

  – Техники за осъществяване на контакт
  – ХПП метод
  – Умението да задаваме въпроси
  – Микс на успешното продажбено представяне
  – Контрол над представянето, език на тялото

 • Справяне с възраженията

  – Принципи и техники при посрещане на възраженията
  – Планиране на възраженията
  – Основни видове възражения
  – Методи за преодоляване на възраженията
  – Техники за преговаряне при продажба

 • Успешно затваряне на продажбата

  – Разчитане на сигналите за покупка
  – Метод на 5-те въпроса при затваряне на продажбата
  – Какво прави добрият затварящ продажбите – практически изводи
  – 10-те най резултатни техники за затваряне на продажбата
  – Най-често допусканите грешки – как да ги избегнем

 • Принципът УДСУ

  – Удобство – действие- скорост – улеснение
  – Развиване на комуникационни умения, чрез задаване на правилни въпроси

 • Овладяване на трудни ситуации

  – Кога имаме криза и кога клиентът просто играе роля?
  – Подход и стратегия за справяне
  – Техники за решаване на проблеми
  – Как да реагираме на рекламация?
  – Как да решаваме оплаквания?
  – Кога да търсим съдействие?
  – Форс-мажор
  Превръщане на проблемите с клиента във възможност за установяване на трайни контакти с него