Програмата е предназначена за търговски директори, мениджъри продажби, мениджъри продажби към ключови клиенти и вериги, мениджъри продажби национална дистрибуция, продуктови мениджъри, зонални мениджъри и всички, които желаят да усъвършенстват своите бизнес умения и да постигнат конкурентно преимущество и впечатляващи търговски резултати при работа с вериги и едрови търговци.

 

Това обучение ще ви помогне да:
– получите основни знания и практически умения за процеса на управление на продажбите към ключови клиенти, вериги и дистрибутори;
– придобиете умения за изграждане на дългосрочни контакти с ключови клиенти;
– ефективно и успешно да управлявате търговски територии;
– придобиете умения за ефективно организиране на дистрибуционна дейност;
– усвоите творчески подходи за подготовка, организиране и следене на промоции;
– умения за изготвяне на мърчандайзингови програми, стандарти, планограми
– умения за водене на преговори с български и особености при чуждестранни предствители на контрагенти

 

Основни теми на програмата:


Managing Sales to Key Customers Arthur Adams Управление на продажбите към ключови клиенти вериги и дистрибутори Артър Адамс

Managing Sales to Key Customers Arthur Adams Управление на продажбите към ключови клиенти вериги и дистрибутори Артър Адамс

Регистрирай се сега!