За търговци – професионалисти, които желаят да усъвършенстват своите бизнес умения.
За всички, които трябва да правят ефективни и убедителни търговски презентации пред клиенти,управленски бордове, медиите и други аудитории.

 

Това обучение ще ви помогне да:
– подготвяте убедителни професионални търговски презентации.
– използвате професионален инструментариум за да наложите тезата си
– разберете въздействието на вашият глас и език на тялото върху аудиторията.
– се справяте с последващи въпроси и да ги обсъждате убедително
– да продадете идеите си и да бъдете убедителни.

 

Основни теми на програмата:


Effective Trade Presentation Arthur Adams Ефективна търговска продажба Артър Адамс

Effective Trade Presentation Arthur Adams Ефективна търговска продажба Артър Адамс

Регистрирай се сега!

 
 • Въведение в курса

  – Как да създадем силна и убедителна презентация?
  – Проблеми и техните решения по време на търговска презентация

 • Подготовка на търговска презентация

  – Определяне на целите и съдържанието
  – Избор на материалите
  – Подреждане на основните точки
  – Скициране на съдържанието и използване на бележки
  – Анализ на аудиторията
  – Подготовка на ресурсите

 • Личен стил и навици

  – Език на тялото – поза, жестове, навици
  – Въздействие с гласа
  – Поддържане на очен контакт
  – Харизма
  – Използване на хумор

 • Структура на търговската презентация

  Въведение
  – Ключови моменти
  – Стандартно и нестандартно въведение
  Изложение
  – Принципно структуриране
  – Тройният принцип
  Заключение
  – Ключови моменти; енергетизиране на аудиторията

 • Продажбено представяне

  – Техники за осъществяване на контакт с клиента/аудиторията
  – ХПП метод
  – Умението да задаваме въпроси
  – Микс на успешното продажбено представяне
  – Контрол над представянето, език на тялото

 • Когато се сблъскаме с негативна аудитория

  – Как да се подготвим
  – Как да парираме враждебност
  – Как да се справяме по теми,по които не сме подготвени
  – Как да се справяме с несериозно отношение
  – Как да реагираме при форс-мажорни обстоятелства

 • Сценична треска

  Правила за справяне с напрежението и стреса преди, по време и след презентация

 • Справяне с възраженията

  – Принципи и техники при посрещане на възраженията
  – Планиране на възраженията
  – Основни видове възражения
  – Методи за преодоляване на възраженията

 • Превръщане на търговската презентация в успешна продажба

  – Разчитане на сигналите за покупка
  – Метод на 5-те въпроса при затваряне на продажбата
  – Какво прави добрият затварящ продажбите – практически изводи