За всички, които искат да придобият умения за продажба по метода Стъпки на продажбата. За търговци, които са в началото на кариерата си, за професионалисти с малък опит и умения за продажби, които желаят да усъвършенстват своите бизнес умения и да се запознаят с принципите на продажбите, процесите на продажба на продукти и услуги и ролята на връзката с клиентите.

 

Това обучение ще ви помогне да:
– Получите основни знания и практически умения за продажби посредством осъществяването на успешни контакти с клиентите;
– Развиете практически умения за продажба и водене на продажбени преговори;
– Изградите базови умения за наблюдение, оценка и изводи относно клиентите.
– Да научите основните стъпки в продажбите

 

Основни теми на програмата:


Умения Ефективни Продажби Артър Адамс Skills Effective Sales Arthur Adams

Умения Ефективни Продажби Артър Адамс Skills Effective Sales Arthur Adams

Регистрирай се сега!

 
 • Основи на продажбения процес

  – Комуникационен процес и ефективни средства за предаване на информация
  – Характеристики, предимства и ползи на продуктите
  – Основни умения за продажба
  – Стъпки на продажбата

 • Предварителна подготовка

  – Установяване на потенциалните клиенти
  – Методи за достигане до потенциалните клиенти
  – Уговаряне на среща на живо и по телефона
  – Основни правила при водене на разговор, подаване на информация, изслушване
  – Изготвяне профил на клиента – практически тествана методика
  – Развитие на ползите за клиента – практически план

 • Продажбено представяне

  – Техники за осъществяване на контакт
  – ХПП метод
  – Умението да задаваме въпроси
  – Микс на успешното продажбено представяне
  – Контрол над представянето, език на тялото

 • Справяне с възраженията

  – Принципи и техники при посрещане на възраженията
  – Планиране на възраженията
  – Основни видове възражения
  – Методи за преодоляване на възраженията
  – Техники за преговаряне при продажба

 • Успешно затваряне на продажбата

  – Разчитане на сигналите за покупка
  – Метод на 5-те въпроса при затваряне на продажбата
  – Какво прави добрият затварящ продажбите – практически изводи
  – 10-те най резултатни техники за затваряне на продажбата
  – Най-често допусканите грешки – как да ги избегнем