Тази програма е насочена към управители на организации и търговски фирми, ръководители на отдели и екипи, ръководители на проекти и всички, които желаят да се запознаят с най-съвременните и ефективни методи за управление дейността на фирмата.

 

Това обучение ще ви помогне да:

– бъдете информирани за най-новите и ефективни методи за управление на бизнеса в съвременната динамично променящата се среда;

– прилагате успешно на практика уменията, да анализирате и планирате дейността и стратегията на вашата фирмата;

– намирате правилните решения в процесите на управление;

– придобиете умения как да разпределяте основните ресурси – хора, време и финансови средства;

– усъвършенствате комуникативните си умения и да станете лидер в бизнеса.

 

Основни теми на програмата:


Successful management arthur adams успешен мениджмънт артър адамс

Successful management arthur adams успешен мениджмънт артър адамс


 
 • Предизвикателствата пред мениджъра на бъдещето

  Функции на мениджъра днес

  Организационни промени в началото на 21 век

  Ново съдържание на мениджмънта

  Мениджърски роли

  Мениджърски умения – препоръките на успешните практици

 • Успешните управленски решения

  Етапи на процеса по вземане на стратегически обосновано решение?

  Управление и ефективност на процеса

  Методи за групово взимане на решение и приложимостта им

  Практики и съвети по вземане на решение в «трудни» ситуации.

 • Стратегическо планиране

  Аналитични действия преди процеса на планиране

  Стратегия на процеса на планиране

  Подходи и практики за внедряване на решенията.

 • Управление в условията на промяна

  Мениджмънт и фирмена култура.
  Движещи сили на промяната.
  Управление на промяната.
  Мениджърски предизвикателства в условията на промяна
  Причини за съпротивата срещу промените и предизвикване на приемане на промяната
  Методи за успешно и ефективно преодоляване на съпротивата срещу промените
  Изисквания пред мениджъра при управление в условията на кризисна ситуация

 • Лидер или мениджър

  Дефиниции за лидерство
  Какъв тип лидер сте?
  Теории за лидерството
  Кои са чертите на успешните лидери?
  Защо невинаги лидерите стават добри мениджъри?
  Какво става със слабите лидери на мениджърски позиции?
  Лидерски стилове.
  Как да развием лидерските си способности?

 • Управление на проекти

  Управление на задачите – субординация, приоритети, конфликти, планиране.
  Управление на ресурсите – регулиране на ограничеността, бюджетиране.
  Управление на комуникациите – практически елементи и принципи.
  Управление на времето – време за системата и време за лични инициативи.
  Управление на хората – най-важните неща, които трябва да знаем и правим.