Обучаващите и консултантите на Arthur Adams® са действителни мениджъри по продажби и маркетинг, придобили своите умения и практически опит във водещи фирми

 

Кристиан Георгиев – Мениджър Обучения

Kristian Georgiev

 • Професионален опит

  Консултант с повече от 20 години опит.

  Мениджър обучения на „Arthur Adams®” Business Training Centre.

  Има богат практически опит в областта на продажбите, маркетинг и мениджмънт като Генерален Директор на “Рекит Бенкизер България” ,

  Национален Директор Продажби на “Нестле България” ;

  Представител на “Бостонската Консултантска Група” в България

  Преподавател по „Лидерство „ в Училище по мениджмънт към Нов български университет, акредитирано от The Open University, UK в магистърските програми на  „Управление и развитие на човешките ресурси“  на български и английски език.

  Автор на учебниците: „Лидерство в организацията“ и „Lеаdership in Organizations“

 • Професионални интереси и разработени проекти

  Разработва програми и провежда тренинг сесии на теми:

  Мениджмънт:

  „Съвременен мениджмънт”, „Изграждане и мотивация на екипи“, „Ефективни комуникационни умения”, „Управление на времето и стреса“, „Умения за завладяваща презентация“.

  Търговски маркетинг и продажби:

  „Управление на продажбите“, „Търговски маркетинг“, “Мърчандайзинг”, „Продажби и програми за лоялни клиенти“, „Умения за водене на преговори”. „Договаряне с трудни клиенти”, и др.

 • Образование и Професионална квалификация

  Бакалавър и Магистър по Хуманитарни науки

  Следдипломна квалификация в университета в Лийдс, Англия

  Професионална специализация по Мениджмънт в Швейцария, Австрия и Унгария

 

Емилия Тодорова – Мениджър Проекти

Emilia Todorova

 • Професионален опит

  Консултант с над 15 години опит.

  Практическият й опит в областта на маркетинг, мениджмънт и продажби е придобит като заемаща следните позиции:

  Изпълнителен Директор на “Vision Consult and Marketing Solutions”,

  Директор Продажби за България и Македония на „Електролукс” ,

  Мениджър Търговски маркетинг и развитие на “British American Tobacco” Bulgaria .

  Мениджър Ключови клиенти на „British American Tobacco“ Bulgaria

 • Професионални интереси и разработени проекти

  Разработва програми и провежда на тренинг сесии на теми: ”Управление на екипи. Мотивация. Лидерство”, ”Мениджърски умения”, „Управление на продажбите“, “Мърчандайзинг”, „Създаване на потребителски и търговски промоции”, “Изграждане на дистрибуция”, „Умения за завладяваща презентация” и др.

 • Образование и Професионална квалификация

  Магистър по маркетинг и мениджмънт

  Бакалавър по икономика на търговията – УНСС

  Професионална специализация по Мениджмънт в Унгария

  Професионална специализация по Търговски маркетинг и продажби в Румъния

 

Лиляна Бехар – Бизнес Психолог

Liliana Behar

 • Професионален опит

  Магистър Психолог – Експерт в областта на Бизнес психологията.
  Асистент по бизнес-психология
  Модератор на фокус групи за пазарни проучвания.
  Консултант в сферата на бизнес и организационната психология.
  Участия в проекти по подбор и оценка на персонал.
  Консултант в областта на психо-диагностиката, поведение и адаптация в служебна и учебна среда, справяне с професионални и лични проблеми.

 • Професионални интереси и разработени проекти

  Разработва програми и провежда на тренинг сесии на теми: Комуникационни умения, Справяне със стрес, Управление на времето, Невербална комуникация и поведение, Разрешаване на конфликти, Справяне с трудни характери, Изграждане на екипи, Лидерство, Управление на промяната и адаптирането към нея и др.

 

Калин Стоянов- Kонсултант Човешки ресурси

Kristian Georgiev

 • Професионален опит

  Над 8 години опит в управлението на човешки ресурси на следните позиции:
  Директор Човешки ресурси в „К & К електроникс” ЕАД (Верига магазини „Техномаркет” „Домо ритейл”)
  Директор Човешки ресурси в „Кимимпекс ТЛ” ЕООД (Верига магазини „2be”/”Виваком”)
  6 години опит в сферата на търговията с потребителска електроника и електротехника като консултант и управител на магазини в „ДД-М” ЕООД

 • Професионални интереси и разработени проекти

  Управление и развитие на Човешки ресурси
  – Системи за набиране и подбор на персонала
  – Обучения и развитие на служителите. Тренинг центрове
  – Кариерно развитие. Атестации и план за развитие
  – Системи за администриране на персонала. Трудови договори, споразумения, анекси и др. Заплати, допълнителни възнаграждения, масово плащане.
  – Създаване и налагане на стандарти в сферата на ЧР (процедури, характеристики, оценка на длъжности)
  – Методи и системи за възнаграждения и мотивация на персонала
  – Здравословни и безопасни условия на труд
  Ръководител на най-мащабния проект в България по ОП „Развитие на човешките ресурси” с бюджет от € 800 000.
  Консултиране на проекти в сферата на ЧР: оптимизиране на ЧР процеси, създаване на обучителни центрове, изграждане на организационни и фирмени структури
  Търговия и маркетинг
  – Водене на обучения за начинаещи и напреднали търговци
  – Изграждане на търговска структура в ритейл компании
  – Създаване на стандарти за работа с клиенти (процедури, наръчници и т.н.)
  – Изграждане и налагане на фирмена идентичност (бранд, рекламна и маркетингова стратегия, стандарти, промоции)

 • Образование и Професионална квалификация

  Дипломиран бакалавър по маркетинг и реклама от НБУ, Дипломиран специалист по търговия, експорт и маркетинг от МВБУ и Roskilde Handelsskole (RHS) Denmark

 

Иван Куцаров – Бизнес консултант

Ivan Kutsarov

 • Професионален опит

  Има над 10 години опит в продажби и маркетинг на бързооборотни стоки, заемайки следните позиции:
  Директор Продажби в Моторола България, отговарящ за българския и македонския пазар.
  Работил е в Обединена Млечна Компания, Карлсберг България и Нестле България като мениджър по продажби и регионален мениджър.

 • Професионални интереси и разработени проекти

  Разработва програми и провежда тренинги по Продажби, Умения за водене на преговори, Лидерство и мотивация
  Работи повече от 5 години по различни проекти, свързани с фирмени обучения и фирмено консултиране.

 • Образование и Професионална квалификация

  General MBA – Rochester Institute of Technology в Чехия
  ВХТИ – Инженерна икономика и мениджмънт, София
  Професионални специализации по Управление на Дистрибуцията, Продажби и маркетинг

 

Анета Бенкова – Консултант Човешки Ресурси

Aneta Benkova

 • Професионален опит

  Над 10 години опит в управлението на човешки ресурси на следните позиции:
  Председател на Институт на сертифицираните специалисти по УРЧР – България
  Директор Човешки ресурси в Телетек Груп
  Директор Човешки ресурси в Евроинс АД
  Консултант ЧР в aii Siemens Company
  Мениджър проекти ЧР в UNISOFT-Bulgaria АД

 • Професионални интереси и разработени проекти

  Развитие на ЧР стандарти и управление на човешките ресурси в условията на членство в ЕС; стратегии, политики и оперативни програми и интеграция между ЧР процесите и общата бизнес-стратегия.
  Кариерно развитие; Набиране и подбор на персонала; Оценка и планиране на развитието и кариерата; Обучение и развитие.
  Адаптация на служители. Мотивация и системи за възнаграждение.
  Администриране на персонала – трудови договори, работна заплата, осигуряване и условия на труд.
  Ръководство и участие като консултант в множество проекти: Изготвяне на стратегии за промяна и оптимизиране на ЧР процесите; Анализ на процесите в областта на човешките ресурси; Тотално качество и организационно съвършенство; Здравословни и безопасни условия на труд; Анализ на функционалността на отделните отдели и др.

 • Образование и Професионална квалификация

  Доктор по икономика на БАН, Магистър по Човешки Ресурси от НБУ, Сертифициран професионалист по ЧР от ИСП по ЧР, Дипломиран Специалист по мениджмънт и маркетинг от ТУ – София, Педагог от ТУ – София.

 

Чавдар Ваклев – Бизнес консултант

Chavdar Vakliev

 • Професионален опит

  Богат опит в областта на управление на продажбите и мениджмънт, придобит при работа на следните позиции:
  Генерален Директор на Чек Дежане България ,
  Генерален Директор на НИКАС България и член на Борда на директорите,
  Мениджър Бизнес Развитие на COLGATE-PALMOLIVE България,
  Национален мениджър Ключови клиенти на ДАНОН България

 • Професионални интереси и разработени проекти

  Провежда тренинги по Продажби и маркетинг, Умения за преговори, Дистрибуция, Презентационни умения, Supply Chain and Buyin.

 • Образование и Професионална квалификация

  Магистър по международни икономически отношения – УНСС
  Магистър на науките по маркетинг и мениджмънт – Business Administration University, Nice, France
  Магистър по гражданско и военно строителство – ВНВСУ

 

Емил Великов – Бизнес консултант

Emil Velikov

 • Професионален опит

  Консултант с опит в областта на управление на вериги магазини.
  Практическият опит в областта на управление на верига от магазини, водене на преговори и работа с доставчици е придобит като:
  Buyer в Карфур България,
  Buyer Food в ЦБА – верига от 160 супермаркети на територията на България – води преговори за сключване на годишните договори с международни и български доставчици на стоки.
  Национален кординатор на ЦБА България в централен офис – придобил умения в координацията между 15-те регионални офиса, въвеждайки търговската политика на фирмата.

 • Образование и Професионална квалификация

  Бакалавър по финанси
  Професионална специализация по маркетинг и мениджмънт

 

Александър Христов – Бизнес консултант

Aleksandar Hristov

 • Професионален опит

  Александър Христов последователно е директор „Маркетинг и реклама” и директор „Връзки с обществеността” в Корпоративна търговска банка АД. Бил е маркетинг и ПР в Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ). Има професионален опит и като журналист във в. „Банкеръ”, като маркетингов и ПР специалист в McDonald’s и като младши специалист в консултантска компания.

  Завършил е магистратура по международни икономически отношения в УНСС (2001), подготвя докторат във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски”. Води практикум по връзки с обществеността в Нов български университет.

  От 2006 е председател на Комисията по етика на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО).

 • Професионални интереси и разработени проекти

  Александър Христов е автор на над 30 публикации в наши и чужди специализирани издания. Има многобройни международни изяви по проблемите на ПР и корпоративните комуникации.

 

Атанас Германов – Финансов Консултант

Atanas Germanov

 • Професионален опит

  Има над 12 години опит в областта на финансите. Финансов и Административен Директор в Рено Нисан България от основаването й.
  Работил е в Карлсберг България и Нестле България като мениджър на отделите Бюджетиране, Парични потоци, Себестойност, Вътрешен Контрол.
  Ръководил е проекти за внедряване на SAP и други ERP (системи за управление на бизнеса).

 • Професионални интереси и разработени проекти

  Разработва програми и провежда тренинги по корпоративни финанси, финансов мениджмънт, планиране и контрол.

 • Образование и Професионална квалификация

  ACCA (Асоциация на сертифицираните счетоводители, Великобритания), завършени изпити по професионалната схема
  Икономически университет Варна, магистър
  Курсове към Central European University-Прага и Open University, Великобритания
  Професионални специализации по Финанси.