Управление на промяната / Change Management

Array

2018-09-10

Цена (без ДДС): €120.00

Еднодневно обучение
Дата:
10.09.2018

Отличните административни умения генерират показателни резултати, които разобличават потенциални проблеми, преодоляват пречки и ангажират…
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Активни продажби и търговски преговори.

Array

2018-09-11

Цена (без ДДС): €120.00

Еднодневно обучение
Дата:
11.09.2018

Специално подбрана програма за процеса на откриване на нови бизнес възможности за привличане на нови клиенти и развитие на настоящите клиенти….
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, Ул.Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams® Training Center
Карта и Местоположение


Мoтивация и управление на екипи. Мотивационни практики

Array

2018-09-25

Цена (без ДДС): €120.00

Еднодневно обучение
Дата:
25.09.2018

В основата на този процес е разбирането на съвременните мотивационни практики и творческото им прилагане в зависимост от нуждите и зрелостта на екипа. Програмата е… Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Умения за презeнтиране. Техники на въздействие върху разнообразна аудитория.

Array

2018-09-26

Цена (без ДДС): €120.00

Еднодневно обучение
Дата:
26.09.2018

За всички, които трябва да придобият умения за създаване и представяне на въздействаща презентация пред клиенти, колеги, директорски бордове, медии и…
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Управление на времето и приоритети

Array

2018-10-08

Цена (без ДДС): €120.00

Еднодневно обучение
Дата:
08.10.2018

Програмата е разработена за управители на фирми, мениджъри, търговски представители, офис асистенти, секретари и всички, за които времето е ценен…
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Справяне с времето и стреса. Създаване на позитивни нагласи / Stress Management

Array

2018-10-09

Цена (без ДДС): €120.00

Еднодневно обучение
Дата:
09.10.2018

Програмата е разработена за управители на фирми, мениджъри, търговски представители, офис асистенти, секретари и всички, за които времето е ценен…
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Умения за телефонни продажби. "Студени контакти" / Telephone Selling Skills

Array

2018-10-15

Цена (без ДДС): €120.00

Еднодневно обучение
Дата:
15.10.2018

За търговци, които са в началото на кариерата си, за професионалисти с минимален опит в продажбите, за служители от кол център, които желаят да…
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams® Training Center
Карта и Местоположение


Умения за говорене пред публика / Public speaking

Array

2018-10-16

Цена (без ДДС): €120.00

Еднодневно обучение
Дата:
16.10.2018

Това обучение ще ви запознае с някои много полезни техники за говорене пред публика, както и подробна информация за това, как да разработите завлядяваща програма на презентацията си и да…
Повече информацияАдрес: Бизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7 Arthur Adams® Training Center
Карта и Местоположение


Преходът от служител към мениджър. Качества, умения, отговорности.

Array

2018-10-17

Цена (без ДДС): €120.00

Еднодневно обучение
Дата:
17.10.2018

Комуникация, умения за общуване, делегиране, срещи, лидерски умения за всички позиции в организацията…
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Умения за водене на бизнес преговори. Тактики и противотактики / Negotiation Skills

Array

2018-10-22

Цена (без ДДС): €120.00

Еднодневно обучение
Дата:
22.10.2018

За всички, които желаят да се научат да общуват по-свободно и ефективно и чийто задължения изискват използване на умения за водене на преговори или разбиране на процеса на водене на бизнес преговори, с…
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Мениджърски умения. Целеполагане, делегиране и мониторинг.

Array

2018-10-23

Цена (без ДДС): €120.00

Еднодневно обучение
Дата:
23.10.2018

Тази програма е насочена към нови мениджъри, лидери на екипи и супервайзъри…
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Управление на конфликти / Handling Conflicts

Array

2018-10-24

Цена (без ДДС): €120.00

Еднодневно обучение
Дата:
24.10.2018

Отличните административни умения генерират показателни резултати, които разобличават потенциални проблеми, преодоляват пречки и ангажират…
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Емоционална интелигентност / Emotional Intelligence

Array

2018-11-12

Цена (без ДДС): €120.00

Еднодневно обучение
Дата:
12.11.2018

Емоционалната интелигентност представлява набор от компетенции, чрез които се демонстрира умението на човек да разпознава поведението и настроението си и да ги управлява според ситуацията….
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Комуникативни умения / Communication Skills

Array

2018-11-13

Цена (без ДДС): €120.00

Еднодневно обучение
Дата:
13.11.2018

Всеки от нас е срещал онзи тип хора, които са динамични, харизматични и просто знаят как да подходят към другите, така че да бъдат запомнени. Това обучение ще…
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Лична ефективност

Array

2018-11-19

Цена (без ДДС): €120.00

Еднодневно обучение
Дата:
19.11.2018

Ще се научите как да използвате рутинните дейности, как да поставят целите си, да създават ефективна обкръжаваща ги среда и да си служат с методите за планиране и…
Повече информацияАдрес: Arthur Adams® Training Center, ул. Васил Кънчев 26, Бизнес център Стефан Караджа, ет. 7
Карта и Местоположение


Обучение за обучители / Train-the-Trainer

Array

2018-11-21

Цена (без ДДС): €240.00

Двудневно обучение
Дата:
20.11.2018

Независимо дали се каните да станете професионален тренер или се налага да изпълнявате тази роля, като част от работата си, вие със сигурност искате да сте…
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Лидерство и влияние / Leadership & Influence

Array

2018-11-26

Цена (без ДДС): €120.00

Еднодневно обучение
Дата:
26.11.2018

Програмата е адаптирана за търговски директори, мениджъри продажби, продуктови мениджъри, зонални мениджъри и управители на търговски вериги и обекти, които желаят да…
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Модели и практики за ефективно делегиране и обратна връзка

Array

2018-11-27

Цена (без ДДС): €120.00

Еднодневно обучение
Дата:
27.11.2018

Tази програма е насочена към управители на организации и търговски фирми, ръководители на отдели и екипи и всички, които желаят да се запознаят с най-съвременните и ефективни…
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams® Training Center
Карта и Местоположение


Инструменти за коучинг и менторство / Coaching and Mentoring

Array

2018-12-03

Цена (без ДДС): €120.00

Еднодневно обучение
Дата:
03.12.2018

Това обучение е фокусирано върху начините, чрез които да превърнете коучинга в нещо естествено за вас и така да повишите представянето на служителите си…
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Умения за супервизиране / Supervisory Skills

Array

2018-12-04

Цена (без ДДС): €120.00

Еднодневно обучение
Дата:
04.12.2018

Това обучение ще помогне на супервайзърите да станат по-ефективни при делегирането, управлението на времето, поставянето на цели и очаквания, осигуряването на обратна връзка…
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Търговска презентация. Методи за въздействие над клиента./COMMERCIAL PRESENTATION

Array

2018-12-10

Цена (без ДДС): €120.00

Еднодневно обучение
Дата:
10.12.2018

За всички, които трябва да правят ефективни и убедителни търговски презентации пред клиенти,управленски бордове, медиите и други аудитории…
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Асертивна комуникация и самоувереност. Манипулация и контраманипулация.

Array

2018-12-11

Цена (без ДДС): €120.00

Еднодневно обучение
Дата:
11.12.2018

Асертивната комуникация и самоувереността представляват важни, междуличностни техники за комуникация, които могат да бъдат научени и практикувани….
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение