Loading Images
wpif2_loading
2016-08-20 080.jpg

2016-08-20 081.jpg

2016-08-20 036.jpg

2016-08-20 046.jpg

2016-08-20 073.jpg

2016-08-20 033.jpg

2016-08-20 067.jpg

2016-08-20 055.jpg

2016-08-20 058.jpg

2016-08-20 015.jpg

2016-08-20 078.jpg

2016-08-20 066.jpg

2016-08-20 021.jpg

2016-08-20 080.jpg2016-08-20 081.jpg2016-08-20 036.jpg2016-08-20 046.jpg2016-08-20 073.jpg2016-08-20 033.jpg2016-08-20 067.jpg2016-08-20 055.jpg2016-08-20 058.jpg2016-08-20 015.jpg2016-08-20 078.jpg2016-08-20 066.jpg2016-08-20 021.jpg

Рубрика „УСПЕШНИ ПРОЕКТИ“

 

LR Health & Beauty Systems България инвестира в обучение на своите партньори-лидери

 

LR Health & Beauty Systems е успешно представена на пазара от повече от 30 години. Основана в Ален (Вестфалия), LR в момента е представена от дъщерни компании в 29 страни по света, включително България. Мисията на LR е да предостави на всеки човек по света шанс да подобри стандарта си на живот: с иновативни и рентабилни продукти, атрактивен бизнес модел, разнообразни перспективи, както и отлично качество и компетентност.

С 1 100 служители и стотици хиляди независими сътрудници LR принадлежи към водещите компании за директни продажби в Европа. От основаването си през 1985 година досега LR отбелязва огромен растеж на оборота. Особено успешен е българският филиал основан през 2009 година и демонстриращ устойчив двуцифрен растеж за последните години.

Постиженията на LR се базират на уникалните фактори за успех, на въплътените в живота ценности и на ясната визия за бъдещето. LR си сътрудничи в различни области с реномирани компании, независимо дали става въпрос за прилагане на оперативни процеси, оферти в рамките на приоритетите на LR или концепцията за автомобили. Най-важното винаги е било благосъстоянието на независимите сътрудници на LR.

Стълбовете на успеха с LR са:

  • Топ-продукти с немски стандарт за качество
  • Уникална концепция за сътрудничество със знаменитости
  • Изключителна концепция за автомобили
  • Ясен и прозрачен маркетинг план
  • Отлично обслужване и обучение

 

Под егидата на г-жа Иванина Донно, изпълнителен директор на компанията за България, през месец август 2016 Arthur Adams® България проведе в Панагюрище обучение за лидерите на LR.

 

 

 

 

 

 

Поставена беше основа от подредени и структурирани мениджърски познания у хора на лидерска позиция. Тези лидери вече са постигнали много, но искат и могат да постигнат още повече, когато получат нужните знания и умения.


Семинарът се фокусира върху теми като управление на екип, мотивация и развитие на сътрудници, планиране и управление на времето.

 

 

С много ентусиазъм участниците изпълняваха трудни упражнения, търсеха отговор на казуси от практиката и прилагаха нови знания в груповата ролева игра, с която завърши обучението.

 

 

 

 

 

Обучаващите от Arthur Adams© България и лидерите на LR в България се разделиха с пожелания за нови срещи и успехи.

Вижте отзиви на участниците след семинара и интервю с Кристиан Георгиев, Управляващ Партньор на Arthur Adams© България на тема „Лидерите раждат ли се или се изграждат?“

 

Виж други