Loading Images
wpif2_loading
UniCredit_Leasnig5.JPG

UniCredit_Leasnig1.JPG

UniCredit_Leasnig3.JPG

UniCredit_Leasnig2.JPG

UniCredit_Leasnig.JPG

UniCredit_Leasnig4.JPG

UniCredit_Leasnig5.JPGUniCredit_Leasnig1.JPGUniCredit_Leasnig3.JPGUniCredit_Leasnig2.JPGUniCredit_Leasnig.JPGUniCredit_Leasnig4.JPG

Уникредит Лизинг избра екипа на Артър Адамс® България за подготовка и провеждане на обучението „Умения за водене на преговори за професионалисти в областта на продажбите”.

В подготвителния етап беше проведена среща с екип от Човешки ресурси, мениджърите и тренерите за детайлно разглеждане и детайлно уточняване на обучителната програма. Бяха договорени и разписани предварително отделните модули, които да бъдат засегнати в предстоящото обучение.

На обучението присъстваха служители на Уникредит Лизинг. Обучението се проведе в периода декември 2011 – февруари 2012г. в четири обучителни сесии от Лиляна Бехар – Бизнес психолог и старши консултант в Артър Адамс® България, както и г-н Кристиан Георгиев, управляващ партньор в организацията.

Методите, използвани за провеждане на четирите тренинга, провокираха задълбочени анализи от страна на участниците, като същевременно се запази приповдигнатия дух и ентусиазма у тях. Целият екип на Уникредит Лизинг участва активно при екипните и индивидуални задачи. Чувството за сплотеност и екипност бе основен акцент при поставянето на задачи от страна на екипа обучаващи, като тези фактори допринесоха за формирането на добра съвместна работа, постигане на резултатност и лична полза. Активността на обучаемите бе на много високо ниво, чрез своите въпроси и обратна връзка те се стремяха да извлекат максимална полза от съвместните си задачи.

Екипът на Артър Адамс България демонстрира утвърдения си професионализъм в областта на анализите и обученията, като се основаваше на съвременни методи за разбиране на потребностите, нуждите и нагласата на клиента. Чрез иновативните си подходи и решения, обучаващите постигнаха активна и същевременно балансирана връзка с участниците в обучението, което допринесе за дългосрочно запаметяване и разбиране на разгледаните теми.

Откриването и на двете двудневни сесии започна със загряващо опознавателно упражнение , с което се разгледаха индивидуалните нагласи и лични потребности на всеки един от участниците.

В заключение можем да обобщим, че участниците си тръгнаха с усещането за получени лични ползи и ефективно развитие под формата на нови и ценни практически съвети, както и с по-силно усещане за групова и екипна идентичност.

Виж други