Фридрих Ницше

Има две житейски правила:

Правило 1 – Не се тревожи за дреболии.

Правило 2 – Всички неща са дреболии.

0

You must be logged in to post a comment.