Стив Джобс

“Трябва да вярваш в нещо – в интуицията си, в живота, в кармата, каквото и да е. Този начин на мислене никога не ме е предавал, а напротив, всяко значимо нещо, което съм постигнал до момента е благодарение на него.”

0

You must be logged in to post a comment.