Поредица „Висшият пилотаж в управлението на екипа”

За нашите редовни абонати този път сме приготвили специален подарък -„Бяла книга за Управлението на екип“. В следващите броеве на бюлетина ще намерите откъси и линкове към отделните части на изданието, a материалите ще бъдат публикувани в нашата страница.

Какво представлява екипът?

Лесно може да се даде определение за екип. Екипът е група от хора, които вършат нещо заедно. Екипът може да бъде футболен отбор, който играе срещу съперника си в първенството, изследователска комисия, която се опитва да реши някаква историческа загадка или пък спасителен отряд, който изкарва дете от горяща къща.

Общата дейност не прави екипа. Неговата същност е закодирана в ключовата дума „заедно”.

Япония е изпреварила Америка най-вече заради екипния си дух. Веднага след войната тя не е имала големи природни ресурси, нито добра инфраструктура, пари или компютри. Разполагала е единствено с млади хора, мотивирани да работят в екип, които са имали визията и търпението да създадат стратегия и да я реализират. Вместо да изискват минимални усилия от служителите си, карайки ги да затягат една гайка по посока на часовниковата стрелка отново и отново, японците поискали максимума. Всеки служител, на всяко едно ниво в организацията, независимо от длъжността си, станал част от екипа на компанията. А мисията на екипа била непрекъснато да подобрява работните процеси. Нямало незначителни идеи или незначителни служители. Участвали всички.

Уилям Едуардс Деминг е американски статистик, който помогнал на индустриална Япония да стъпи на краката си през 1950 г. Той допринесъл за създаването на някои от ключовите концепции в Японската идея за постоянно подобрение, известна като кайзен (японска дума, означаваща философия или практика, насочена към непрекъснато подобрение на производствените процеси, бизнеса и живота). Кайзен разглеждала хората (дори тези, почистващи пода на магазините или берящи домати на полето) като човешки същества. След години, когато Деминг се завърнал в САЩ, удостоен с най-големи почести от страна на Япония, той бил попитан на какво са го научили японците. Мъжът, без да се замисли, отговорил „Хората са важни”.

Защо работата в екип е решаваща за успеха на компаниите?

Причините, компаниите да започнат да внедряват идеята за работа в екип, са няколко:

Екипите увеличават производителността. За разлика от мениджмънта, екипите се намират в непосредствен контакт с клиентите и могат да съдействат за повишаване на ефективността.

Екипите подобряват комуникацията. Екипите насочват вниманието си към непосредствените задачи и споделят информацията, необходима за изпълнението им.

Екипите постигат по-добри резултати от групите. Един човек не може да владее цялото знание на цивилизацията. Затова, когато трябва да се изпълни мултифункционална задача, екипът съчетава и използва експертните познания на всички свои членове.

Екипите използват оптимално ресурсите. Работата в екип е разковничето за насочване на умствения потенциал на компанията към директното решаване на проблемите.

Екипите са по-креативни при решаването на проблемите. Поради по-голямата си близост до клиентите и комбинирането на експертни познания, екипите много по-добре познават дълбочината и обхвата на функциониране на компанията отколкото хората в йерархията й.

Екипите вземат по-добри решения. Есенцията на идеята за екипа е споделянето на знанието и превръщането му в споделено лидерство.

Екипите допринасят за създаването на по-добри продукти (услуги). Подобряването на качеството зависи от идеите и енергията на всички.

Екипите съдействат за усъвършенстване на работните процеси. Само екип, който изпълнява всички функции в даден процес, може да отстрани пречките и да ускори работата, вдъхвайки сили там, където има най-голямо значение за клиентите на компанията.

Екипите интегрират. В днешно време компаниите се стремят към оптимизация, но се тревожат за раздробяването, което възниква по този начин. Екипите дават възможност да се съвместят хора с разнообразни познания, като се запази съединителната тъкан на организацията.

Този списък прилича на десетте божи заповеди от библията на екипа. Истината е, че много компании отдавна са внедрили идеята за екипната работа, загърбвайки старата пирамидална структура, ала все пак не са достигнали до благоденствието, което са очаквали. Да, те са спестили пари като са съкратили или съчетали длъжности, които им са се стрували излишни. Ала не настъпило подобрение в комуникацията и продуктивността. Не се повишило и качеството на продуктите (услугите). Поради това тези компании започнали да се чудят, дали идеята за работа в екип не е поредната безумна бизнес мода и дали да не надянат отново хомота на старата бюрократична структура.

За да помогнем на тези компании, трябва да проучим в детайли защо екипите не дават очакваните от тях резултати. Ще отговорим на този въпрос чрез следващата поредица от статии:

„Човешкото стадо и удовлетворяването на нуждите му”

„Непостижимите цели или какво по дяволите правим в този екип”

„Това не е моя работа” – най-желаната роля в екипа”

„Катастрофалните екипни решения”

„Глупав мениджмънт – глупави политики и процедури”

„Който конфликт започва, от конфликт загива”

„Лидер, мениджър или нещо между двете”

„За какво ни е тази визия?”

„Защо да работя в екип?”

„Обратна връзка? Това пък защо ни е?”

„Ние ги лъжем, че работим, те ни лъжат, че ни плащат”

„Вяра всекиму, доверие никому”

„Така сме си добре”

„Лозето, мотиката и инструментариума за екипна работа”

0

You must be logged in to post a comment.