Light решения за вашите екипи – 2 част

Смяна на цветовете

Част II

В две последователни публикации разглеждаме няколко основни принципа, които помагат за изграждането и развитието на успешни и продуктивни работни екипи.

Срещата с идеите на Патрик Ленчиони за успешното функциониране на работните екипи започнахме с обсъждането на първите две пробойни, пред които се изправя всеки един екип – липса на доверие и страх от конфликти. Сега продължаваме и с останалите от „великолепната” петорка.

Трета пробойна: Липса на ангажираност

Когато членовете на екипите водят продуктивни конфликти, те със сигурност ще се ангажират в по-голяма степен в разрешаването на проблема и със сигурност ще достигнат до ефективни решения. Ангажираността означава ясно изразено желание за съвместно постигне на цели. Продуктивните екипи вземат точни и конкретни решения и са уверени в подкрепата на всеки един от своите членове. До липса на ангажираност, обикновено се достига, ако при решаването на проблема предварително не са взети под внимание всички мнения и гледни точки в екипа.

Не е възможна ангажираност, без предварително провеждане на дискусия. Хората няма да се обвържат с нещо, ако не са споделили своето мнение, мисли и идеи по въпроса, без да са го дискутирали и обсъдили.

Екипите, в които липсва ангажираност:

 Допускат възникване на неяснота вътре в екипа относно посоката на развитие и поставените приоритети;
 Губят време в продължителни и необосновани анализи;
 Подхранват липсата на увереност и страх от провал;
 Повтарят провеждането на обсъждания за вземане на едни и същи решения отново и отново, и отново;

Лидерите на екипите могат успешно да развият ангажираност в членовете, първо чрез персонална оценка на приноса на всеки един от членовете на екипа за неговото развитие, на второ място чрез ясно определяне на отговорностите, индивидуалните задачи и крайните срокове за изпълнение.

Четвърта пробойна: Избягване поемането на отговорност

Поемането на лична отговорност е невъзможно без ангажираност към работата на екипа. За да има лична отговорност, следва да има и ясно разбиране, какво точно се очаква от отделните членове и от екипа като цяло.

За екипите, в които се избягва поемането на отговорност е характерно:

 Членовете, които прилагат различни стандарти при изпълнение на задачите недоволстват и се чувстват обидени и недооценени;
 Появяват се посредственост и конформизъм;
 Не се изпълняват поставени задачи или не се спазват крайните срокове;
 Приписват се лични заслуги за изпълнени от друг задачи.

Пета пробойна: Необвързаност с резултатите

Когато не се контролира поемането на лична отговорност, членовете на екипа са склонни да обръщат приоритетно внимание на своите лични интереси, а не на екипните. Продуктивният екип, в който има здравословна атмосфера, поставя на първо място екипните цели и постигането на очакваните резултати. Когато всички членове на екипа поставят на първо място в своите цели постигане на екипните резултати, тогава екипът се превръща в ориентиран към задачите.

„Нашата задача е да направим очакваните резултати, толкова ясни, разбираеми и недвусмислени, че дори и за момент някой да не си помисли, че може да си позволи да работи в посока за подобряване на индивидуалния си статус или подхранване на личното его. Защото това автоматично означава, че е застрашено постигането на общите екипни цели. И тогава всички ние ще загубим.”

За екипите, които не са обвързани с резултатите е отличително, че:
 Рядко побеждават своите конкуренти;
 Губят служителите, които са ориентирани към резултатите;
 Поставя се приоритет на личните цели, а не на екипните;
 Лесно се подават на объркване, губене на фокус и хаос;
 Има стагнация и не възможност за развитие.

Екипите, ориентирани към задачите създават свои собствени стандарти за постигане на успех. Те са ангажирани с това от самото начало, оповестяват намеренията си публично и постоянно следят за напредъка, който са постигнали. Ключът за успеха на екипа е в хората, които приемат и се включват в преследването на цели, които са в интерес на всички.

Познаването и ясното разбиране на описаните пет пробойни, би ни помогнало да водим успешно един екип или бъдем пълноценна част от него. Постигането на ефективен работен екип е постоянен процес. А за да се извършва все по-добре, е необходимо непрекъснато повторение. Ще ставаме все по-добри в това, колкото повече опит трупаме и обръщаме съзнателно внимание на случващите се динамики и тенденции за развитие на екипа. Дори и да е трудно в началото, колкото сме по-упорити и целенасочени, неусетно ще разберем, че сме превърнали в полезен навик прилагането на принципи, които водят нашите екипи към желаната продуктивност и развитие.

0

You must be logged in to post a comment.