How-do-I-conduct-business-negotiations-with-both

ТЪРГОВИЯТА, ПРОДАЖБИТЕ И МАРКЕТИНГЪТ СА СИМВОЛ НА ВЕЧНА НАДПРЕВАРА – между бизнес партньорите, сред конкурентите, между брандовете, на рафта в магазина.

А всеки търговец е сам.

Работи сам, среща се с клиентите сам, справя се с проблемите пак сам. И често му се струва, че отсрещната страна знае повече, конкурентите са започнали интересна кампания или просто му се иска да знае как някой друг се е справил в подобни трудни преговори…

Семинарите на ARTHUR ADAMS се славят като мястото, където всички трудни търговски въпроси стават обект на сериозна дискусия и получават поне едно правилно решение. Това се дължи както на водещите – всички те са хора с огромен реален търговски опит – така и на творческата атмосфера по време на обученията.

Освободеният творчески потенциал на участниците и преподаваните търговски техники в сертификационната програма „УСПЕШНИ ПРОДАЖБИ“ са начин да се придобият конкретни умения, които се превръщат в навик при разиграваните бизнес казуси.

Всяко обучение/модул/ се провежда в рамките на 2 дни.

Избор да посетите пълен курс на сертификационна програма или отделни теми/модули/ – според личните предпочитания

Обученията се водят от екип на АРТЪР АДАМС БЪЛГАРИЯ , включващ специалисти с експертен практически опит в сътветната област.

Сертификационна програма за „УСПЕШНИ ПРОДАЖБИ“, в която ще получите:
– Как да направите печеливша програма за продажби;
– Запознаване с успешните практики на водещите световни компании;
– Реални практически казуси от българските условия;
– Групово-динамично обучение и експертни решения;
– Всички консултанти са действащи мениджъри с успешна практика;
– Възможност за допълнителни консултации по практически въпроси в рамките на 6 месеца.
Обученията се водят от екип на Бизнес трейнинг център ARTHUR ADAMS® , включващ специалисти с експертен практически опит в сътветната област.

Всеки модул от програмата „УСПЕШНИ ПРОДАЖБИ „се представя под формата на:
– 40% знания под формата на презентация и информация по темата;
­ – 25% – ролеви игри, които поставят обучаемите в ситуации, които ще им позволят да изградят техники, приложими в реални бизнес условия;
­ – 20% – упражнения, решаване на казуси;
­ – 10% – дискусии, допринасящи за развиване на умения за анализ и разрешаване на проблеми;
­ – 5% – тестове и даване на обратна връзка.
Групата на обучаемите е 8 – 12 участници

Отстъпки при записване на повече от 1 участник от една организация!

ОБУЧЕНИЯ ПО „УСПЕШНИ ПРОДАЖБИ“: