Human_Recoursec_arthur_adams

Мениджърска програма  „Ефективен мениджмънт“

 

Непресъхващото им желание да се учат на нови умения и практики.

Умният мениджър не се опитва да открива топлата вода при всеки изникнал проблем. Не, той се насочва към кръга си от колеги и консултанти, с които ще намери най-подходящото решение.

Семинарите по мениджмънт на Arthur Adams ® Bulgaria Ltd. предоставят именно тази възможност – всеки участник получава информация за конкретни казуси по съответната тематика и на основата на придобитите знания, личния си опит и съдействието на водещите съумява да получи търсените отговори.

Сертификационната програма „Ефективен мениджнънт“ на Arthur Adams ® Bulgaria Ltd. не замества МВА. Но тя дава практически поглед към иначе сухата теория и дава практически мениджърски умения както на младите, така и на по-опитните мениджъри, защото всяко обучение на Артър Адамс България отразява реалността на пазара и времето, в което живеем.

 
  • Сертификационната програма е изградена от няколко обучения/модули/.
  • Всяко обучение/модул/ се провежда в рамките на 2 дни.
  • Избор да посетите пълен курс на сертификационна програма или отделни теми/модули/ – според личните предпочитания
  • При посещение на отделна тема/ модул – получавате сертификат за съответната тема.
  • При посещение на 4 (четири) или повече модула получавате отстъпки и сертификат за програмата „Ефективен мениджмънт“.
  • Обученията се водят от екип на АРТЪР АДАМС БЪЛГАРИЯ , включващ специалисти с експертен практически опит в сътветната област.
 
  • Пълен курс на обучение в дадена област;
  • Запознаване с успешните практики на водещите световни компании;
  • Реални практически казуси от българските условия;
  • Групово-динамично обучение и експертни решения;
  • Всички консултанти на Arthur Adams ® Bulgaria Ltd.са действащи мениджъри с успешна практика;
  • Възможност за допълнителни консултации по практически въпроси в рамките на 6 месеца.
 

Отстъпка за участие в 4 (четири) или повече обучения/модули от Сертификационна програма!

Отстъпки при записване на повече от 1 участник от една организация!

 

ОБУЧЕНИЯ ПО „ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ“: