presentation_skills_main
 Програма „МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ ЗА ПЪРВО НИВО МЕНИДЖЪРИ И СУПЕРВАЙЗОРИ“ – БАЗОВИ УМЕНИЯ

Сертификационната програма „МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ ЗА ПЪРВО НИВО И СУПЕРВАЙЗОРИ“ е изградена от шест обучения/модули/.

Всяко обучение/модул/ се провежда в рамките на 1 ден.

Избор да посетите пълен курс на сертификационна програма или отделни теми/модули/ – според личните предпочитания

 При посещение на отделна тема/ модул – получавате сертификат за съответната тема.

Календар на провеждане на програмата:

Първи семестър на 2018 година:

Преходът от служител към мениджър. Качества, умения, отговорности – 19.03.2018

Комуникативни умения / Communication Skills – 08.05.2018

Умения за супервизиране / Supervisory Skills – 29.05.2018

Мoтивация и управление на екипи. Мотивационни практики – 04.04.2018

Управление на времето и приоритети – 02.04.2018

Управление на конфликти / Handling Conflicts – 19.02.2018

При посещение на 4 (четири) или повече модула получавате отстъпки и сертификат за програмата „МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ ЗА ПЪРВО НИВО И СУПЕРВАЙЗОРИ“

Обученията се водят от екип на АРТЪР АДАМС БЪЛГАРИЯ , включващ специалисти с експертен практически опит в съответната област.

– Пълен курс на обучение в дадена област;
– Запознаване с успешните практики на водещите световни компании;
– Реални практически казуси от българските условия;
– Групово-динамично обучение и експертни решения;
– Всички консултанти на Arthur Adams ® Bulgaria Ltd.са действащи мениджъри с успешна практика;
– Възможност за допълнителни консултации по практически въпроси в рамките на 6 месеца.

Отстъпка за участие в 4 (четири) или повече обучения/модули от Сертификационна програма!

Такса за участие за цялата програма ( 6 модула): 600 евро без ДДС

– Такса при участие в 5 модула от програмата: 550 евро без ДДС

– Такса при участие в 4 модула от програмата: 460 евро без ДДС

Отстъпки при записване на повече от 1 участник от една организация!