OBUCHENIE TRAINING ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИНГИ

ОБУЧЕНИЯ „ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ“

Сертификационна програма ‘ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ“е изградена от няколко обучения/модули/.
Всяко обучение/модул/ се провежда в рамките на един или два дни.
Избор да посетите пълен курс на сертификационна програма или отделни теми/модули/ – според личните предпочитания
Обученията се водят от екип на АРТЪР АДАМС БЪЛГАРИЯ , включващ специалисти с експертен практически опит в сътветната област.

– Пълен курс на обучение в дадена област;
– Запознаване с успешните практики на водещите световни компании;
– Реални практически казуси от българските условия;
– Групово-динамично обучение и експертни решения;
– Всички консултанти на Arthur Adams ® Bulgaria Ltd.са действащи мениджъри с успешна практика;
– Възможност за допълнителни консултации по практически въпроси в рамките на 6 месеца.

Отстъпки при записване на повече от 1 участник от една организация!

ОБУЧЕНИЯ ПО „ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ“: