Полезни съвети при даване на обратна връзка – 2 част

Feedback

– Въпроси с отворен край
Задавайте въпроси с отворен край за да подканите събеседника си да сподели повече детайли и да е по-обстоен.
Използвайте думи като:

– Какво?
– Как?
– Кой?
– Кажи ми?

Избягвайте затворените въпроси, когато се опитвате да извлечете повече информация от някого.

Избягвайте думи като:

– Направи ли го?
– Правил ли си го?
– Правиш ли го?

Внимавайте с въпроса „Защо?”. Човекът срещу вас може да реши, че го обвинявате или критикувате. Може да излезе, че не одобрявате поведението им и не сте съгласни с тях, ако използвате тази дума.

– Парафразиране

Тук става въпрос за това да чуете отсрещната страна, да помислите над чутото, да си го повторите със свой думи и да го споделите на свой ред. По този начин показвате ясно, че наистина слушате и разбирате събеседника си.

Например:

„Имам усещането, че вечно изтеглям късата клечка, никой не ме чува за каквото и да е…”

„Имаш предвид, че ти се струва, че хората не те изслушват в действителност и за това винаги стигаш до недобри сделки”

– Мълчанието

Окуражавайте човека срещу вас да не бърза с отговорите. Винаги му давайте време да помисли, особено върху по-предизвикателните въпроси. Не позволявайте мъланието да ви кара да се чувствате неудобно, но запомнете, че повечето хора се чувстват точно така при тишина. Поддържайте визуален контакт и бъдете заинтересовани.

– Обобщаване

Винаги завършвайте с обобщаване на казаното, чутото и решеното за да сте сигурни, че и вие и събеседника ви сте се разбрали едно и също.
Повторете ясно основните точки от разговора ви.
Приключете дискусията и се фокусирайте върху планиране на това, което следва.
Пример: „Основните три неща, които спомена бяха…”

„Ако трябва да обобщим то…”
– Проява на деликатност

Много е важно да се отнасяте внимателно към нуждите на хората, защото това може да се отрази върху целия процес по даване на обрана връзка. Дайте време на събеседника си да помисли. Това може да му помогне да възприеме дадената му обратна връзка.
– Инициране на действие и предлагане на идеи
Пример:

„Сещаш ли се за некщо конкретно, което би ти помогнало да подобриш тези си умения?”

Предлагайте, без да налагате мнението си.
„Едно от нещата, който би могъл да направиш е…”
„Мислил ли си за…”
„Възможностите пред теб са…”
„Какво мога да направя за да помогна…”
– Интегриране

Помогнете на човека срещу вас да свърже дадената му обратна връзка с опита му и собствената му гледна точка. Правете паралели между нея и бизнес резултати и цели – това ще помогне с интегрирането й към съзнанието на самия човек. Това е и единствения начин тя да доведе до промени в поведението.

– Приемане на обратна връзка

Докато обратната връзка не е осъждаща и е представена правилния начин, тя се превръща в ценен инструмент, от който човек да се учи и развива.

Конструктивната обратна връзка е от огромно значение за собственото ни израстване и развитие. Ето и няколко основни неща, които да имате предвид, когато вие получавате обратна връзка:

– Не се плашете от конструктивната обратна връзка, търсете я.
– Приемайте обратната връзка като източник на информация, какъвто всъщност е.
– реценете казаното от човека, който ви дава обратна връзка и чак тогава отговаряйте.
– Сами решете какво ще направите с казаното ви.

Хората реагират по определен емоционален начин на обратната връзка. Ето и основните етапи

1) Отричане
Когато хората получат обратна връзка, обикновено се отнасят към нея с отрицание. Избягвайте да заемате отбранителна позиция на момента, като например да спорите, да отричате или да обяснявате. Това само ще ви попречи да помислите над иформацията, която сте получили.

2) Гняв

Следваща фаза включва събуждане на гняв. Току що са ви казали, че работата ви не е на необходимото ниво. Вашият отговор е бил „Работата ми е на същото ниво, както винаги.” Така вие първо отричате и след това започвате да се ядосвате, осъзнавайки чутото. Това е първосигналната и нормална реакция.

3) Отстъпване

След като гневът е отминал, човек има време да помисли над дадената му обратна връзка. „Е, наистина правя повече грешки от обикновено”. Това е времето човек да вникне в това, което са му казали и да разбере истинския смисъл.

4) Приемане

Вкрайна сметка последния етап е на приемане на обратната връзка. Обикновено на тази фаза става оценяването, както на самата нея, така и на последствията от неотчитането й.

Това е от нас за момента. Помислете над казаното до тук, приемете го като част от уменията ви да управлявате себе си и го използвайте когато възникне необходимост. Разбира се, винаги и само в името на УСПЕХА ВИ! УСПЕХ!

0