Обучение за обучители / Train-the-Trainer

Array

2019-09-10

Цена (без ДДС): €260.00

Двудневно обучение
Дата:
09.09.2019

Независимо дали се каните да станете професионален обучаващ, тренер или се налага да изпълнявате тази роля като част от работата си, вие със сигурност искате да сте подготвени за този процес. Това обучение ще ви запознае с видовете методи за обучение, чрез които да създадете и поднесете едно заинтригуващо и приковаващо вниманието обучение.
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Преходът от служител към мениджър. Умения за супервизиране.

Array

2019-09-30

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
30.09.2019

За нови мениджъри, лидери на екипи и супервайзори.
Мениджъри с малък опит, които искат да получат знания и умения по мениджмънт в контекста на съвременната организация, където отговорностите са свързани с фирмените цели и ценности.
Супервайзъри и наскоро издигнати лидери на екипи, чиито нови отговорности включват ръководене и мотивиране на хора – често доскорошни равностоящи. За целта са им нужни както лидерски умения за работа с хора, така и познания за организационно управление.
За служители с по-дълъг опит, но отскоро ръководители на екип или с нови, разширени отговорности включващи управление на ресурси, процеси и системи в пряко взаимодействие с други отдели и мениджъри от организацията.Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Активни продажби и търговски преговори.

Array

2019-10-01

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
01.10.2019

За търговски служители на различни нива, които контактуват с клиенти и продават различни продукти и услуги. Дефинират се различните типове продаване като и постигането на конкурентно предимство в процеса на привличане на нови или развитие на стари клиенти. Обучението дава знания и умения за разкриване потребностите на клиентите и преодоляване на техните възражения. Показват се различните типове клиенти и съответните подходи към тях. Предоставят се техники за правене на убедителни търговски предложения и техники за справяне с трудни, арогантни или манипулативни преговарящи.
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, Ул.Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams® Training Center
Карта и Местоположение


Комуникативни умения / Communication Skills

Array

2019-10-07

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
07.10.2019

Всеки от нас е срещал онзи тип хора, които са динамични, харизматични и просто знаят как да подходят към другите, така че да бъдат запомнени. Това обучение ще помогне на участниците в него да се превърнат именно в такива незабравими хора, чрез умения за комуникиране, техники за разговор, съвети за това, как да направим впечатление и как да провеждаме разговори. Ще получите знания и съвети за умела невербална комуникация, както и техники за идентифициране на човека отсреща и намиране на подходящ подход към всеки.
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Управление на времето и приоритети

Array

2019-10-08

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
08.10.2019

Обучението е разработено за управители на фирми, мениджъри, търговци, офис служители и всички, за които времето е ценен ресурс, а претовареността им пречи да живеят и работят пълноценно, да постигат целите си и да им оставя време за самите тях.
Правилното управление на времето е в основата на успеха в почти всяко начинание. Това обучение ще ви даде практически съвети за организиране на вашето ежедневие и приоритизиране на задачите. Това обучение ще ви помогне да:
– Организирате времето за подобряване ефективността на работата.
– Осигурявате както добра продуктивност, така и постигане на желаните резултати.
– Намерите своя път в уплътняване на времето.
– Не допускате на „крадците на време“ да управляват деня ви.
– Научите техники за упражняване на по-голям контрол с времето.
– Намерите време за наистина важното в професионален и личен план.
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Мениджърски умения. Делегиране и обратна връзка.

Array

2019-10-21

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
21.10.2019

Обучението е предназначено за мениджъри на организации и търговски фирми, ръководители на отдели и екипи и всички, които желаят да се запознаят с най-съвременните и ефективни методи за управление на хора и да вземат важни мениджърски решения. Предлага се съвременен прочит на функциите на мениджмънта, както и на методите, с които се изграждат хора в рамките на система за кариерно развитие. Предоставят се практически съвети как ефективно да се управлява с помощта на ефективно делегиране и обратна връзка.
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Управление на екипи. Лидерство и мoтивация.

Array

2019-10-22

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
22.10.2019

Тази програма е насочена към мениджъри и лидери – настоящи и бъдещи, които желаят да създадат и ръководят ефективни и мотивирани екипи от хора, които харесват това, което правят и как го правят. Това обучение предоставя практически поглед върху работата и управлението на екип през погледа на лидера. Особено внимание е отделено на мотивацията – както собствената, така и на членовете на екипа. И естествено отговор на вечния въпрос: как да мотивираме хората с нематериални стимули?
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Търговска презентация. Методи за въздействие над клиента./COMMERCIAL PRESENTATION

Array

2019-11-04

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
04.11.2019

За търговци и професионалисти, които желаят да усъвършенстват своите бизнес умения.
За всички, които трябва да правят ефективни и убедителни търговски презентации пред клиенти,управленски бордове, медиите и други аудитории.
Това обучение ще ви помогне да:
– подготвяте убедителни професионални търговски презентации.
– използвате професионален инструментариум за да наложите тезата си.
– да поддържате интереса и вниманието на клиентите/аудиторията.
– разберете въздействието на вашия глас и език на тялото върху аудиторията.
– се справяте с последващи въпроси и възражения и да ги обсъждате убедително.
– да продадете идеите си и да бъдете убедителни.
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Лична ефективност

Array

2019-11-05

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
05.11.2019

Повечето хора споделят, че биха искали да имат повече време през деня си. Това обучение ще помогне на участниците да организират ежедневието си така, че да намират именно това скрито време. Те ще се научат как да използват рутинните дейности, как да поставят целите си, да създават ефективна обкръжаваща ги среда и да си служат с методите за планиране и организиране, които спестяват време. Всичко това, с цел да повишат собствената си ефективност.
Повече информацияАдрес: Arthur Adams® Training Center, ул. Васил Кънчев 26, Бизнес център Стефан Караджа, ет. 7
Карта и Местоположение


Умения за водене на бизнес преговори. Тактики и противотактики / Negotiation Skills

Array

2019-11-11

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
11.11.2019

За всички, които желаят да се научат да общуват по-свободно и ефективно и чийто задължения изискват използване на умения за водене на преговори или разбиране на процеса на водене на бизнес преговори, с доставчици, партньори, клиенти или в самата организация.
Обучението запознава с правилните стъпки и техники, необходими за успешното водене на преговори, въвежда в психологията на преговорите, предоставя стратегии, тактики и техники за провеждане на резултативни преговори.
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Умения за презентиране и говорене пред публика / Public speaking

Array

2019-11-12

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
12.11.2019

За всички, които трябва да придобият умения за създаване и представяне на въздействаща презентация пред клиенти, колеги, директорски бордове, медии и друга аудитория. Как да изнасяте ефективни и убедителни презентации е много важно умение за съвременния мениджър и необходимо условие за израстване в кариерата на всички равнища в успешната компания.
Да застанат пред публика и да говорят се оказва най-ужасяващата мисъл, която повечето могат да си представят. Овладяването на този страх и умения да говорим спокойно пред публика е един от най-засилващите егото фактори, а и огромна полза за личното кариерно развитие. Това обучение ще ви запознае с някои много полезни техники за говорене пред публика, както и подробна информация за това, как да разработите завладяваща програма на презентацията си и да я изнесете уверено.
Повече информацияАдрес: Бизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7 Arthur Adams® Training Center
Карта и Местоположение


Асертивна комуникация и самоувереност. Манипулация и контраманипулация.

Array

2019-12-02

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
02.12.2019

Асертивността и самоувереността представляват важни, междуличностни техники за комуникация, които могат да бъдат научени и практикувани. Това обучение ще ви предостави възможността да се запознаете със съвети, техники и възможности да изпробвате собствените си умения в тази област.
Всеки се е сблъсквал с негативно мислещи хора или е попадал в ситуация, когато някой се опитва да използва манипулация насреща. Обучението е предназначено за всички, които искат да бъдат уверени в своите контакти с околните, като прилагат асертивна комуникация и успешно неутрализират манипулативните хора, което увеличава тяхната самоувереност и им дава сили успешно и позитивно да въздействат на другите.
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение


Управление на конфликти / Handling Conflicts

Array

2019-12-03

Цена (без ДДС): €150.00

Еднодневно обучение
Дата:
03.12.2019

Винаги когато, двама или повече души попаднат на едно място, възможността от възникване на конфликт назрява. Това обучение ще предложи на участниците в него, модел от шест стъпки, чрез който да решават конфликти от всякакво естество и мащаб. Участниците ще се запознаят с решаващи умения за справяне с конфликти, включително за справяне с гнева и използването на Рамка за разбирателство.
Повече информацияБизнес център Стефан Караджа, ул. Васил Кънчев 26, ет.7, Arthur Adams Training Centre
Карта и Местоположение