Добре дошли на обучението на тема „Умения за супервизиране”. Наблюдението на хора може да се окаже сложна задача. Денят ви би могъл да е напълно ангажиран от управление на собственото ви време, на проектите ви, от подпомагане екипа ви да реши конфликтите и изпълни задачите си, както и от подпомагане останалите супервайзъри. Това обучение ще помогне на супервайзърите да станат по-ефективни при делегирането, управлението на времето, поставянето на цели и очаквания, осигуряването на обратна връзка, решаването на конфликти и администрирането на дисциплина.

 

Проучване сочи, че когато целите са обвързани с учене, това учене се случва много по-бързо и лесно. Имайки предвид това, целите на това обучение са следните:

В края на обучението участниците ще могат да:

• Определят изискванията за конкретни задачи
• Определят очаквания от екипа си
• Определят цели от типа SMART за себе си
• Помогнат на хората от екипа си да определят своите SMART цели
• Възлагат работа и делегират правилно
• Осигуряват ефективна обратна връзка
• Управляват времето си правилно
• Помагат на екипите си да разрешават конфликти
• Разберат ефективното управление в дадена ситуация
• Разберат какво следва да предприеме един нов супервайзър, за да стартира успешно.

 

Основни теми на програмата:


Умения супервизиране Артър Адамс Supervising Skills Arthur Adams

Умения супервизиране Артър Адамс Supervising Skills Arthur Adams


 

Регистрирай се сега!