Тази програма е насочена към управители на организации и търговски фирми, ръководители на отдели и екипи и всички, които желаят да се запознаят с най-съвременните и ефективни методи за управлението на хората и да вземат важни мениджърски решения. Предлага се съвременен прочит на функциите на мениджмънта, както и на методите, с които се изграждат хора в рамките на система за кариерно развитие.

 

Това обучение ще ви помогне да:
– усвоите съвременни методи за ефективно управление на хората във вашата организация или екип;
– намерите баланс между мениджърски способности и лидерски способности
– създадете среда на позитивизъм и творчество сред колегите и подчинените си;
– делегирате успешно като помагате както на себе си, така и на служителя си
– да давате конструктивна и навременна обратна връзка

 

Основни теми на програмата:


Models Practices Effective Delegating Arthur Adams Модели Практики Ефективно Делегиране Артър Адамс

Models Practices Effective Delegating Arthur Adams Модели Практики Ефективно Делегиране Артър Адамс

Регистрирай се сега!