Обучението е предназначено за мениджъри на организации и търговски фирми, ръководители на отдели и екипи и всички, които желаят да се запознаят с най-съвременните и ефективни методи за управление на хора и да вземат важни мениджърски решения. Предлага се съвременен прочит на функциите на мениджмънта, както и на методите, с които се изграждат хора в рамките на система за кариерно развитие. Предоставят се практически съвети как ефективно да се управлява с помощта на ефективно делегиране и обратна връзка.

 

Това обучение ще ви помогне да:
– научите повече за отговорностите, предизвикателствата пред съвременния мениджър
– разберете кои са основните умения и качества, необходими за успешно представяне на мениджъра
– имате структуриран поглед към главните функции на позицията
– създадете силен екип от хора чрез изграждане на уменията посредством делегиране и правилно подадена обратна връзка
– критикувате или хвалите по начин, който се възприема от служителя като ценна помощ
– съумеете да повишите мотивацията и задоволството на членовете на екипа си като им предоставяте навременна и позитивираща обратна връзка

 

Основни теми на програмата:


Management Skills Arthur Adams Мениджърски умения Артър Адамс

Management Skills Arthur Adams Мениджърски умения Артър Адамс

 

Регистрирай се сега!

 • Въведение. Развитие на мениджмънта

  Развитие на мениджмънта – исторически план.
  Мениджмънт в съвременната организация – все повече лидер, все по-малко мениджър.
  Съвременният мениджър – задължения, правомощия, роли.

 • Мениджърски умения, качества и роли

  ПОРК (по Котлър).
  4-те функции планиране, организиране, лидерство и контрол.
  Изпълнение на целите на отдела, компанията – главна цел на мениджъра.

 • Делегиране

  Причини за делегиране.
  Делегирането като инструмент за развитие на служителя.
  Делегирането като освобождаване на ресурс от време за мениджъра.
  Кога може и кога не бива да се делегира.
  Какво може и какво не бива да се делегира.

 • Правила за делегиране

  Подготовка преди делегиране. Избор на подходящ човек за делегиране.
  Контрол и отговорност при делегирането.
  Делегиране и мотивация. Какво да правим, когато човек не желае да му се делегира.

 • Даване на обратна връзка към служител

  Видове ОВ. Формална и неформална обратна връзка. Позитивна обратна връзка. Конструктивна обратна връзка. Вербални и невербални форми.
  Избягване на риска да се възприеме погрешно обратната връзка.
  Получаване и даване на обратна връзка – двете страни на монетата.
  Обратната връзка – инструмент за мотивиране на служители и повишаване ефективността на компанията.

 • Практически стъпки за даване на обратната връзка

  Правила при похвала. Избягване на самовъзгордяване.
  Правила при критикуване. Избор на време, подход, думи. Избягване на конфронтацията.
  Какво е вярното съотношение между похвала и критика?
  Техники за справяне с трудни случаи при обратна връзка: неприемане на обратната връзка, противопоставяне, неглижиране и др.

 •