Добре дошли на обучението по Административни умения.Днешните условия за работа изискват перфектни административни умения. Качества като организираност, точност и ефективност, както и перфектни комуникационни умения, писмени и вербални, са от огромно значение, ако искате да постигнете целите си. Днешната бизнес среда е препълнена с информация, която вие трябва да съберете, анализирате, приоритизирате, до етапа, в който тя представлява ценност за организацията ви. Добрите административни умения ще намалят рисковете от „рухване на нещата”. Отличните административни умения генерират показателни резултати, които разобличават потенциални проблеми, преодоляват пречки и ангажират ресурсите ефективно.Това обучение ще ви представи най-важните умения, чрез които да използвате ресурсите си ефективно, да управлявате времето си мъдро, да комуникирате резултатно и да си взаимодействате с другите умело. Практиките, описани в обучението ще залегнат в ежедневието ви, но за това е нужно време. И все пак, отдавайки се на тяхното приложение всеки ден, е единственият начин да ги превърнете в част от новото си поведение за минимално време.

В края на обучението участниците ще могат да:

• Организират
• Управляват времето си ефективно
• Приоритизират времето си, така че да се справят с всичките си задачи
• Изпълняват сложни задачи
• Използват умения за вербална комуникация
• Използват умения за невербална комуникация
• Мотивират себе си
• Комуникират по-успешно с мениджърите си
• Осъзнаят, че грижата за себе си е приоритетна за всеки човек

 

Основни теми на програмата:


Административни умения Артър Адамс Administrative Skills Arthur Adams

Административни умения Артър Адамс Administrative Skills Arthur Adams

Регистрирай се сега!